Ðăng Ký
slideNote Demo

Untitled Document
Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
 Follow me at TwitterMaxF Movies FeedburnerRss  Add to Digg Add to Technorati Add to Delicious Add to Reddit Add to Yahoo Add to Google Add to Facebook Add to Twitter Add to FriendfeedAdd to Stumbleupon Add to Blinklist Add to Live Add to Slashdot Buzz Up  
 
Theme năm mới thật đẹp nè
 
avatar
Points Points : 13
Posts Posts : 5
Thanked Thanked : 0
Giới tính Giới tính : Nam Ngày sinh Ngày sinh : 31/07/1994
Age Age : 23
Đến từ Đến từ : Hà Nam

 
 

Love Channel - Trang 2
Bạn Đang Là:

Ứng Dụng:
Shop Online - Nơi mua, bán tài sản và thú nuôi | Nơi tổ chúc các cuộc thi - Game show và trò chơi | Cửa sổ tình yêu online - Nơi tư vấn tình yêu, giới tính, hôn nhân và gia đình | Xem Truyền Hình Online

Thông Tin Cá Nhân
Liên Hệ: Xem lý lịch thành viên http://nghetienhiep.tk/

Bài gửiTiêu đề: Theme năm mới thật đẹp nècode nè[center]


.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

.col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}

.rc_hd,
.rc_hd div,
.rc_bd,
.rc_bd .rc_bc,
.rc_ft,
.rc_ft div
{background:transparent;border-style:none;}

#blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:35px;}


body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,
body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://img513.imageshack.us/img513/2614/nentren.png) center 0px no-repeat;}
#head {background:transparent;height:317px;}

html{background:#ffffff url(http://img255.imageshack.us/img255/8800/nengiua.png) top center fixed;}
#ft{background:transparent;font-size:0px;}
#ft{background:transparent url(http://img210.imageshack.us/img210/1761/nnuoi.png) no-repeat center;height:269px;}

#blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;color:#333333;}
#profile_highlight .nickname a {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}

#comment_new h2 {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}
#article_new h2 {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}

.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-150
.rc_bd .rc_bc .bd,
.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-600
.rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft,
.row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
.row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .ft,
.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
.row-920 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft,
.cmt-mod-alist .comments-listing .hd,
#comment_container li,
#bd .rte_toolbar, .mod-trackback
#trackback-listing, .mod-trackback ul,
#blog_title .rc_bd .rc_bc .bd,
#blast .rc_bc .bd,
#blast .tail, .pagination,
#article_list_module .mod-alist-searchbox input.ipt,
#search_module input.textfield
{background:transparent;}
.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div,
.captchaContentBox{background:transparent;border-style:none;}
.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}

Trang profile
#profile_info .bd,
#profile_info th{background:transparent !important;}

#gallery_list .rc_bc .bd,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button,
#gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select {background:transparent;}

#photo_enlarge .rc_bc .bd,
#photo_enlarge .ft,
#blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button,
#photo_enlarge
#photo_comment_list,
#photo_enlarge
#photo_comment_list .bd,
#photo_enlarge .rte_fieldset,
#photo_enlarge .photo-comment
{background:transparent;}

#friend-list .mod-tag-friend-list,
#friend-list .mod-tag-friend-list .ft,
#friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;}

#user_mod_10001 .rc_hd div,
#user_mod_10001 .rc_hd,
#user_mod_10001 .rc_bd,
#user_mod_10001 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10001 .rc_ft,
#user_mod_10001 .rc_ft div,
#user_mod_10002 .rc_hd div,
#user_mod_10002 .rc_hd,
#user_mod_10002 .rc_bd,
#user_mod_10002 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10002 .rc_ft,
#user_mod_10002 .rc_ft div,
#user_mod_10003 .rc_hd div,
#user_mod_10003 .rc_hd,
#user_mod_10003 .rc_bd,
#user_mod_10003 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10003 .rc_ft,
#user_mod_10003 .rc_ft div,
#user_mod_10004 .rc_hd div,
#user_mod_10004 .rc_hd,
#user_mod_10004 .rc_bd,
#user_mod_10004 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10004 .rc_ft,
#user_mod_10004 .rc_ft div,
#user_mod_10005 .rc_hd div,
#user_mod_10005 .rc_hd,
#user_mod_10005 .rc_bd,
#user_mod_10005 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10005 .rc_ft,
#user_mod_10005 .rc_ft div,
#user_mod_10006 .rc_hd div,
#user_mod_10006 .rc_hd,
#user_mod_10006 .rc_bd,
#user_mod_10006 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10006 .rc_ft,
#user_mod_10006 .rc_ft div,
#user_mod_10007 .rc_hd div,
#user_mod_10007 .rc_hd,
#user_mod_10007 .rc_bd,
#user_mod_10007 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10007 .rc_ft,
#user_mod_10007 .rc_ft div,
#user_mod_10008 .rc_hd div,
#user_mod_10008 .rc_hd,
#user_mod_10008 .rc_bd,
#user_mod_10008 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10008 .rc_ft,
#user_mod_10008 .rc_ft div,
#user_mod_10009 .rc_hd div,
#user_mod_10009 .rc_hd,
#user_mod_10009 .rc_bd,
#user_mod_10009 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10009 .rc_ft,
#user_mod_10009 .rc_ft div,
#user_mod_10010 .rc_hd div,
#user_mod_10010 .rc_hd,
#user_mod_10010 .rc_bd,
#user_mod_10010 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10010 .rc_ft,
#user_mod_10010 .rc_ft div
{background:transparent;color:none;border-width:0px;}

#user_mod_10001 .rc_hd,
#user_mod_10001 .rc_bd,
#user_mod_10001 .rc_ft,
#user_mod_10002 .rc_hd,
#user_mod_10002 .rc_bd,
#user_mod_10002 .rc_ft,
#user_mod_10003 .rc_hd,
#user_mod_10003 .rc_bd,
#user_mod_10003 .rc_ft,
#user_mod_10004 .rc_hd,
#user_mod_10004 .rc_bd,
#user_mod_10004 .rc_ft,
#user_mod_10005 .rc_hd,
#user_mod_10005 .rc_bd,
#user_mod_10005 .rc_ft,
#user_mod_10006 .rc_hd,
#user_mod_10006 .rc_bd,
#user_mod_10006 .rc_ft,
#user_mod_10007 .rc_hd,
#user_mod_10007 .rc_bd,
#user_mod_10007 .rc_ft,
#user_mod_10008 .rc_hd,
#user_mod_10008 .rc_bd,
#user_mod_10008 .rc_ft,
#user_mod_10009 .rc_hd,
#user_mod_10009 .rc_bd,
#user_mod_10009 .rc_ft,
#user_mod_10010 .rc_hd,
#user_mod_10010 .rc_bd,
#user_mod_10010 .rc_ft
{background:transparent no-repeat center bottom;}

#user_mod_10001 h2{display:none;}
#user_mod_10002 h2{display:none;}
#user_mod_10003 h2{display:none;}
#user_mod_10004 h2{display:none;}
#user_mod_10005 h2{display:none;}
#user_mod_10006 h2{display:none;}
#user_mod_10007 h2{display:none;}
#user_mod_10008 h2{display:none;}
#user_mod_10009 h2{display:none;}
#user_mod_10010 h2{display:none;}

#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
.yuimenubar{border-style:none;}
#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}
#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
.yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;}
.yuimenubar{padding:0 35px;width:682px;background:transparent;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem{border:none;}
#blogsearch {display:none;}
#ysm_bottom {display:none;}
#ygma{background:transparent;height:37px;}

.yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#FFFFFF;}
.yuimenubaritemlabel {border:none;}
.first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#00750C;}
.first-of-type li:hover{background:transparent;}
.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}
.first-of-type a:hover{color:#5B0202;text-decoration:none;}
.menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#00750C;}
.yuimenubar {padding:0 335px;width:682px;}

#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
.yuimenubaritemlabel-selected a{color:#5B0202!important;}
.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}
.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://cA4.upanh.com/10.777.14916202.FXN0/trongsuot.png);color:2d8203;}

#blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {display:none;}
.ygmasrchquery {display:none;}
#ygma{background:url(http://img153.imageshack.us/img153/267/nocgui.png) no-repeat top center;height:59px;}


.col-150 .rc_bd,
#friendlist_module .rc_bd ,
#statistic .rc_bd,
#update_date .rc_bd ,
#folder .rc_bd ,
#calendar .rc_bd ,
#search_module .rc_bd ,
#article_new .rc_bd ,
#comment_new .rc_bd {background:transparent;}

.col-150 .rc_ft,
#friendlist_module .rc_ft ,
#statistic .rc_ft,
#update_date .rc_ft ,
#folder .rc_ft ,
#calendar .rc_ft ,
#search_module .rc_ft,
#article_new .rc_ft ,
#comment_new .rc_ft {background:transparent;}


.col-150 .rc_hd,

#article_new .rc_hd {background:transparent url(http://img560.imageshack.us/img560/6312/baimoi.png) no-repeat center bottom;height:37px;}
#calendar .rc_hd {background:transparent url(http://img233.imageshack.us/img233/1448/lich.png) no-repeat center bottom;height:37px;}
#folder .rc_hd {background:transparent url(http://img715.imageshack.us/img715/996/thumuc.png) no-repeat center bottom;height:37px;}
#statistic .rc_hd {background:transparent url(http://img534.imageshack.us/img534/6003/thongket.png) no-repeat center bottom;height:37px;}
#friendlist_module .rc_hd {background:transparent url(http://img213.imageshack.us/img213/4770/banbe.png) no-repeat center bottom;height:37px;}
#comment_new .rc_hd {background:transparent url(http://img269.imageshack.us/img269/986/commenmoi.png) no-repeat center bottom;height:37px;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc {background:transparent url(http://img638.imageshack.us/img638/3521/phugiua.jpgj) repeat-y top center;}
.col-150 .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft , #statistic .rc_ft, #update_date .rc_ft , #folder .rc_ft , #calendar .rc_ft , #search_module .rc_ft, #article_new .rc_ft ,
#comment_new .rc_ft , #profile_highlight .rc_ft{background:transparent url(http://ca6.upanh.com/16.854.21196379.SNh0/mon.png) no-repeat center top;height:50px;}

.col-150 .rc_hd {background:transparent url(http://img145.imageshack.us/img145/495/happynewyeari.png) no-repeat center bottom;height:37px;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd , #friendlist_module .hd .titlebar .hd , #statistic .hd .titlebar .hd , #update_date .hd .titlebar .hd , #folder .hd .titlebar .hd , #calendar .hd .titlebar, #search_module .hd .titlebar .hd , #article_new .hd .titlebar .hd ,
#bd .col-150 .mod_all .hd .titlebar h2 {
display:none;}
them
.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}

#profile_highlight img{height:0;}
#profile_highlight .profile_photos{background:url(http://img171.imageshack.us/img171/9453/496e9ba9cungchuc.jpg) no-repeat center;height:283px;}
.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{border-style:none;background:transparent url(http://img267.imageshack.us/img267/9298/ngandongx.png) no-repeat bottom center;}
.cmt-mod-alist .alist-comment .responding {background:transparent url(http://img526.imageshack.us/img526/5012/replyea.png) 0 10px no-repeat;padding:0 0 0 50px!important;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:black;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li {width:110px;border:1px dashed #007D11;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .avatar img {width:106px;padding:1px;border-bottom:1px dashed #007D11;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias {}
kickthuoc{}
#bd .col-600 {width:645px !important;padding:0 0 0 100px;}
#bd .col-150 {width:205px !important;padding:0 0 0 45px;}
gonloibinh{}
#comment_new .bd ul li cite {display:none;}
#blog_title{height:0px;}

#blog_title .bd h2{text-align:left;font-size:0px;color:transparent;}

#blog_title .rc_bc .bd{text-align:center;font-size:0px;color:transparent;}
nuthome{}
#profile_highlight .backhome {padding:0;background:none;}

ban quyen cuoi blog
#ft{background:transparent;}

#ft .ft .provider p, #ft .ft .info p, #ft .ft .rights p, #ft .ft .privacy p, #ft .ft .disclaimer p,
#ft .ft .provider h4, #ft a, .rights, #ft {font-size:0px;color:transparent;}
HIEU UNG khi re chuot

.cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;}
.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}

.hd .titlebar .hd h2{text-align:center;font-size:15px;}

#comment_new .bd ul li cite {font-size:0;}

#article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://ca2.upanh.com/17.822.22214810.La50/hoverentry.png) no-repeat bottom right;}

#bd .rte_toolbar{text-align:center;}
#bd .rte_toolbar {
background:transparent url(http://img88.imageshack.us/img88/8594/toolbaar.png) repeat scroll left center;height:142px;}
Khung comment
#comment-list {border-top-width:2px;border-right-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-width:2px;border-top-style:solid;border-right-style:dotted;border-bottom-style:dotted;border-left-style:dotted;border-top-color:#00278b;border-right-color:#00278b;border-bottom-color:#00278b;border-left-color:#00278b;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd{height:450px;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd:hover{height:auto;}


Nút Lưu-Hủy {}

.cmt-mod-alist .add-comment .buttons input{background:url(http://xinhxinh.com.vn/Resources/img/sendBtn.gif) no-repeat;font-size:0px;}
.cmt-mod-alist .add-comment .buttons input:hover{background:url(http://xinhxinh.com.vn/Resources/img/sendBtn.giff) no-repeat;font-size:0px;}

.rte_fieldset .buttons input{background:url(http://xinhxinh.com.vn/Resources/img/sendBtn.gif) no-repeat;font-size:0px;}
.rte_fieldset .buttons input:hover{background:url(http://xinhxinh.com.vn/Resources/img/sendBtn.giff) no-repeat;font-size:0px;}

ICOn
ul.moodicons li span, .moodicon em span{background:transparent url(http://vietboblog.net/forum/styles/itvietnam/statusicon/forum_new.gif);}
.mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;}.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{display:none;}#article_list_module .mod-alist-searchbox.titlebar .bd form input
{display:none;}

#statistic .rc_hd {display:none;}
Hieu ung con tro chuot

a:hover {text-decoration:none;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://img94.imageshack.us/img94/7375/phaohoar.gif);}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}

.yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0.yuimenubaritem-selected .yuimenubaritemlabel, .yuimenubarnav .yuimenubaritem-selected .yuimenubaritemlabel{background:transparent;}
.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
.yuimenuitemlabel {color:#FFFFFF;}
.first-of-type a:hover{color:#FFFFFF;text-decoration:none;}
.first-of-type li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}

#article_list_module .mod-alist-searchbox.titlebar .bd {display:none;}
#article_new li, #comment_new li, #folder li, #statistic li, .mod_all .rc_bd .bd ul.folder li{background:transparent url(http://img17.imageshack.us/img17/3884/toolbarnext.gif) no-repeat top left;}

#comment_container * a {color:#7C0784;}
.rte_src_editor {background:url(http://img443.imageshack.us/img443/5577/91391242510789.png) no-repeat top left;}
#comment_container * .content {color:#0678FC;}
chu ki{}
.cmt-mod-alist .main-bd {background:url(http://img402.imageshack.us/img402/3486/chuki.png) no-repeat right bottom;padding:0px 0px 200px 0px;}
nen cmt{}
#comment_container {background:transparent url(http://img294.imageshack.us/img294/4773/nencmtaff44.pngp) center top!important;}
#comment_container li{background:transparent;}

.comment .user{background:url(http://img543.imageshack.us/img543/511/visitsfada36df.png) no-repeat center top;height:500px;}.comment .user img {height:40px;}

.comment-reply .user {background:url(http://anhsaokhuya.net/diendan/svit/2010/statusicon/forum_old.gif) no-repeat center;height:500px;}.comment-reply .user img {height:0px;}


Hiệu ứng rẽ chuột mudul

#user_mod_10003 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder{height:300px;}
#user_mod_10003 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder:hover{height:auto;}

#article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://img600.imageshack.us/img600/5331/entryil.png) no-repeat center bottom;height:209px;}

.body.blog_my{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) #000000 no-repeat fixed bottom left;border-style:none;}

.body.blog_my{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) #000000 no-repeat fixed bottom right;border-style:none;}

Bài viết được cảm ơn :
Hãy cảm ơn bài viết của nghetienhiep bằng cách bấm vào "Nút Thanks " nhé!!!
-‘๑’- Tài Sản Của nghetienhiep -‘๑’-
 
 
 
Chữ ký của nghetienhiep


Theme năm mới thật đẹp nèXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

.::Host up ảnh miễn phí: Click here! hoặc Click here! - Hướng dẫn sử dụng 4r: Click here! ::. Chọn kiểu gõ : Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn Thiên Môn Hội :: -‘๑’- Blog - Mạng Xã Hội - Góc thủ thuật tổng hợp -‘๑’- :: ♠ Thế Giới Yahoo 360 Plus ♠ :: ♠ Theme for Blog,Hình Nền Đẹp Cho Blog Của Bạn ♠-
|
Bookmarks
Đại Gia Đình Thiên Môn Hội»[X]«
»»--Vì một thế giới online lành mạnh--««

:::»+ Mời bạn đăng nhập tại đây+«:::

»++Chưa có tài khoản? Bạn bấm vào đây để Đăng Ký+«


Hộp tin nhắn Gửi tin nhắn Friends & Foes Tùy chọn cá nhân Bạn chưa đăng nhập Hiển thị tốt nhất trên Firefox, Google Chrome
Menu Các Ứng Dụng Forum
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog