Các bạn góp ý phát
Là người rất máu me cờ bạc







Lại còn rất hay nhậu nhẹt bù khú và rất thích dùng đồ hiệu nữa chứ






Thường xuyên cùng bạn bè đi hát Karaoke
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 553x414.


















Không những thế còn là 1 kẻ phụ tình






Và cuối cùng là thèng suốt ngày chém gió