Ðăng Ký
slideNote Demo

Untitled Document
Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
 Follow me at TwitterMaxF Movies FeedburnerRss  Add to Digg Add to Technorati Add to Delicious Add to Reddit Add to Yahoo Add to Google Add to Facebook Add to Twitter Add to FriendfeedAdd to Stumbleupon Add to Blinklist Add to Live Add to Slashdot Buzz Up  
 
K hiển thị được ảnh trong album của Blog
 
avatar
Points Points : 146
Posts Posts : 71
Thanked Thanked : 2
Giới tính Giới tính : Nam

 
 

Love Channel - Trang 2
Bạn Đang Là:

Ứng Dụng:
Shop Online - Nơi mua, bán tài sản và thú nuôi | Nơi tổ chúc các cuộc thi - Game show và trò chơi | Cửa sổ tình yêu online - Nơi tư vấn tình yêu, giới tính, hôn nhân và gia đình | Xem Truyền Hình Online

Thông Tin Cá Nhân
Liên Hệ: Xem lý lịch thành viên

Bài gửiTiêu đề: K hiển thị được ảnh trong album của Blog

tình hình là rất tình hình.blog của mình k hiểu vì sao từ lúc dùng cái theme mới này thì k thể hiển thị ảnh trong album đc?
Code của em nè

Code:


#user_mod_10003 .rc_bd .rc_bc .bd
.user-mod-holder{height:305px;}#user_mod_10003 .rc_bd .rc_bc .bd
.user-mod-holder:hover{height:auto;}


 


a:hover


{text-decoration:none;color:#D570EE;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}


 


 


 


html
{background:url(http://c.upanh.com//upload/6/106/CS0.10289080_1_1.gif)
no-repeat center fixed;}


 


body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing,
body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date,
body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook,
body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view,
body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{background:transparent
url(http://c.upanh.com//upload/6/106/CS0.10289080_1_1.gif) repeat-y center
fixed;}


 


 


.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd
.rc_bc .hd .titlebar, .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd,


.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd
.rc_bc .hd .titlebar, .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft,


.row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd
.rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .ft,


.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd
.rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft,


.cmt-mod-alist .comments-listing .hd, #comment_container li,
#bd .rte_toolbar, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul,


#blog_title .rc_bd .rc_bc .bd, .pagination, #ft,
#article_list_module .mod-alist-searchbox input.ipt, #search_module
input.textfield


{background:transparent;}


.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft
div{background:transparent;border-style:none;}


.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback
.bd{background:transparent !important;}


#ygmatop, .ygmabg, #ygmasrchbtn, #ygmasrchquery, #ygmabot,
#ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd,
.yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav
.yuimenubaritem {background:transparent
!important;border-color:#ffffff;color:#ffffff;}


.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel


{border-style:none;}


#ygma .btn, #ygma .btn .first-child{border-color:#ffffff;}


#ygmatop a, .ygmabg{color:#ffffff;}


#profile_info .bd, #profile_info th{background:transparent
!important;}


#gallery_list .rc_bc .bd,


#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar,


#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd,


#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd,


#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button,


#gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select
{background:transparent;}


#photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .ft, #blog_compose
.rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button, #photo_enlarge #photo_comment_list,
#photo_enlarge #photo_comment_list .bd, #photo_enlarge .rte_fieldset,
#photo_enlarge .photo-comment


{background:transparent;}


#friend-list .mod-tag-friend-list, #friend-list
.mod-tag-friend-list .ft, #friend-list .mod-tag-friend-list
.bd{background:transparent !important;}


 


#ft{background:transparent
url(http://c.upanh.com//upload/6/111/CS0.10293548_46217_1.png) no-repeat
center;height:300px;}


#ft .ft .provider p, #ft .ft .info p, #ft .ft .rights p, #ft
.ft .privacy p, #ft .ft .disclaimer p, #ft .ft .provider h4, #ft a, .rights,
#ft {font-size:0px;color:transparent;}


 


.backhome .cta-ss {background:transparent
url(http://content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/0002012C.gif) no-repeat
center !important;height:95px;}


.backhome .cta-ss strong{background:transparent !important;}


.backhome .cta-ss em, .backhome .cta-ss strong{font-size:0;}


 


.backhome .cta-ss:hover{background:transparent
url(http://img402.imageshack.us/img402/6006/cocktail2.png) no-repeat center
!important;height:100px;}


 


#profile_highlight img{height:0;}


#profile_highlight
.profile_photos{background:url(http://img716.imageshack.us/img716/2947/hiepsinam.png)
no-repeat center;height:150px;}


 


 


 


#comments-listing .alist-comment{background:transparent;}


#comment_container li{background:transparent;}


 


#gallery_list .rc_hd, #gallery_list .rc_hd div,
#gallery_list .rc_bd, #gallery_list .rc_bd .rc_bc, #gallery_list .rc_ft,
#gallery_list .rc_ft div, #gallery_list .rc_bc .bd, #gallery_list .rc_bd .rc_bc
.hd .titlebar .hd, #gallery_list .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #gallery_list
.rc_bc .bd .actionbar, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd, #gallery_list
.rc_bc .bd .actionbar .hd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button,
#gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select, #gallery_list .rc_bc .ft,
#gallery_list .rc_bc .pagination, #form-gallery img{background:transparent
!important;border-style:none;height:0px !important;font-size:0px !important;}


 


#photo_enlarge .rc_hd, #photo_enlarge .rc_hd div,
#photo_enlarge .rc_bd, #photo_enlarge .rc_bd .rc_bc, #photo_enlarge .rc_ft,
#photo_enlarge .rc_ft div, #photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .rc_bd
.rc_bc .hd .titlebar .hd, #photo_enlarge .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
#photo_enlarge .rte_fieldset, #photo_enlarge .ft, #photo_enlarge #photo_comment_list{background:transparent
!important;border-style:none;height:0px !important;font-size:0px !important;}


 


.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li,
.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}


.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul
li{background:transparent
url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/08/25/12/42361251133601.png)
no-repeat bottom center;border-style:none;}


 


 


 


 


 


 


#gb_msg .c_gbmsg a{font-weight:bold;color:#EF00FF;}


#gb_msg .bd{font-weight:bold;color:#EF00FF;}


#gb_msg p{font-weight:bold;color:#FFFFFF;}


 


.userlogin{font-weight:bold;color:#FFFFFF;}


.userlogin strong{font-weight:bold;color:#FFFFFF;}


.content{font-weight:bold;color:#FFFFFF;}


#subscribe_highlight .folder li a{font-weight:bold;color:#FFFFFF;}


#subscribe_highlight .time{font-weight:bold;color:#FFFFFF;}


#subscribe_highlight p{font-weight:bold;color:#FFFFFF;}


#subscribe_highlight .imgctnr
a{font-weight:bold;color:#FFFFFF;}


#folder a{font-weight:bold;color:#FFFFFF;}#folder li
{font-weight:bold;color:#FFFFFF;}


#comment_new li{font-weight:bold;color:#FFFFFF;}#comment_new
li a{font-weight:bold;color:#FFFFFF;}


#guestbook_entries
blockquote{font-weight:bold;color:#FFFFFF;}#guestbook_entries
em{font-weight:bold;color:#FFFFFF;}


#subscribe_highlight .rc_bc .bd
p{color:#FFFFFF;}#subscribe_highlight .rc_bc .bd a{color:#FFFFFF;}


#article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd .main-bd .mod-alist
.mod-alist-titlebar-1 a{color:#FFFFFF;}


.mod_all .cmt-mod-alist .alist-comment ul li {border-top-width:3px;border-right-width:3px;border-bottom-width:3px;border-left-width:3px;border-top-style:inset;border-right-style:inset;border-bottom-style:inset;border-left-style:inset;border-top-color:#FFFFFF;border-right-color:#FFFFFF;border-bottom-color:#FFFFFF;border-left-color:#FFFFFF;}


 


 


 


 


.rte_btn img
{height:22px;background-image:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/27/05/39351251367545.gif);cursor:hand;cursor:pointer;border-left:none;border-top:none;border-right:none;height:31px;}


 


#comment_container * .content {color:#FFFFFF;}


 


 


.rte_toolbar {text-align:center;}


.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons
input{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
no-repeat;}


#bd
.rte_toolbar{background:url(http://c.upanh.com//upload/5/645/CS0.9801078_46217_1.png)
top center;height:250px;}


.rte_btn img{padding:45px 0 0 0;}


 


.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd
.thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}


.cmt-mod-alist .alist-comment .responding
{background:transparent url(http://img545.imageshack.us/img545/2949/avacm.png)
0 10px no-repeat;padding:0 0 0 71px!important;}


#ft a{color:#FFF!important;text-align:center!important;}


#ft a:hover{color:#FFF;}


#blast a{color:#FFF;}


#blast a:hover{color:#FFF;}


#ygma a{color:#FFF;}


#ygma a:hover{color:#FFF;}


#Friend-list a {color:#FFF;}


#Friend-list a:hover{color:#FFF;}


body{font-size:14px;font-weight:normal;color:#FFF;font-family:Comic
Sans MS;text-align:center;text-shadow:0px 0px 2px #000000;}


a:hover
{color:#FFFFFF;font-size:100%;font-family:Tahoma;text-align:center;text-shadow:0px
0px 1px #f0f, 0px 0px 2px #f0f, 0px 0px 3px #f0f;}


a {color:#FFF;text-decoration:none;font-size:100%;font-family:Tahoma;text-align:center;color:#FFF;text-shadow:0px
0px 1px #ffffff, 0px 0px 2px #ffffff;}


a:visited {COLOR:7001FF;}


#photo_highlight .hd h2
{font-size:0px;color:#FFF;text-align:center;text-shadow:none;}


#friendlist_module .hd h2, #profile_card .hd h2, #mod_lifeline
.hd h2, #guestbook-listing  .hd h2,
#post_gb .hd h2, .mod-alist-full .mod-alist-pagination, #photo_highlight .rc_bd
.rc_bc
.hd{font-size:0px!important;color:none!important;background:transparent;text-shadow:none;}


.cmt-mod-alist .alist-comment li .comment-ctnr .content {


clear:both;color:#FFFFFF;width:100%;}


.cmt-mod-alist .alist-comment h4 ins {


color:#FFFFFF;display:block;font-size:75%;font-weight:normal;}


#fong_to img {height:50px;width:50px;}


#fong_to img:hover {height:80px;width:80px;}


#zoom img {height:110px;width:110px;}


#zoom img:hover {height:140px;width:140px;}


#blast .rc_hd{background:transparent
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
no-repeat 0;padding:0 0 0 4px;height:5px;}


#blast .rc_hd div{background:transparent
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
repeat-x 100% 0;height:5px;}


#blast .rc_bd{background:transparent
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
repeat-y left top;border-style:none;}


#blast .rc_bd .rc_bc{background:transparent
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
repeat-y right !important;padding:0 5px;border-style:none;}


#blast .rc_ft{background:transparent
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
no-repeat 0 0;padding:0 0 0 4px;}


#blast .rc_ft div{background:transparent
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
repeat-x 100% 0;height:5px;}


#blast .rc_bd .rc_bc .bd{background:transparent
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}


#blast{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
no-repeat 0 100%;padding:150px 0px 0px 35px;}


#blast .tail{background:transparent;}


 


 


 


 


 


 


.titlebar h2{display:none;}


 


 


#blog_title .rc_hd, #blog_title .rc_hd div, #blog_title
.rc_bd, #blog_title .rc_bd .rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div,
#blog_title .rc_bd .rc_bc .bd, #blog_title .rc_bd .rc_bc .pic_container a
img{background:transparent !important;border-style:none;height:0px
!important;font-size:0px !important;}


.col-150 .rc_hd {background:transparent
url(http://img101.imageshack.us/img101/1774/150px1.png) no-repeat center
bottom;height:120px;}


#profile_highlight .rc_hd {background:transparent
url(http://img52.imageshack.us/img52/3985/trangchu1.png) no-repeat center
bottom;height:105px;}


#article_new .rc_hd {background:transparent url(
http://img62.imageshack.us/img62/5839/newentri.png) no-repeat center
bottom;height:132px;}


#folder .rc_hd {background:transparent url(
http://img715.imageshack.us/img715/6562/folder1.png) no-repeat center
bottom;height:115px;}


#calendar .rc_hd {background:transparent
url(http://img405.imageshack.us/img405/4205/lich1.png) no-repeat center
bottom;height:120px;}


#comment_new .rc_hd {background:transparent
url(http://img405.imageshack.us/img405/8283/loibinh.png) no-repeat center
bottom;height:119px;}


#friendlist_module .rc_hd {background:transparent
url(http://c.upanh.com//upload/5/432/ZL0.9588034_46217_12212.png) no-repeat
center bottom;height:127px;}


#statistic .rc_hd {background:transparent url(http://img101.imageshack.us/img101/9263/thongke1.png)
no-repeat center bottom;height:111px;}


#search_module .rc_hd {background:transparent
url(http://img101.imageshack.us/img101/1460/searchgo.png) no-repeat center
bottom;height:142px;}


#subscribe_highlight .rc_hd {background:transparent
url(http://img444.imageshack.us/img444/9428/620pxblogtoithich.png) no-repeat
center bottom;height:143px;}


.col-150
.rc_bd{background:transparent
url(http://c.upanh.com//upload/5/432/5A0.9588011_46217_12212.png) repeat center
bottom;}


#subscribe_highlight .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd
.rc_bc {background:transparent
url(http://img52.imageshack.us/img52/4599/620pxmodum.png) repeat center;}


.col-150 .rc_ft,


#statistic .rc_ft,


#update_date .rc_ft ,


#folder .rc_ft ,


#calendar .rc_ft ,


#search_module .rc_ft ,


#article_new .rc_ft ,


#friendlist_module .rc_ft ,


#comment_new .rc_ft {background:transparent
url(http://c.upanh.com//upload/5/585/CS0.9741403_46217_1.png) no-repeat center
top;height:77px;}


#profile_highlight .rc_ft {background:transparent
url(http://c.upanh.com//upload/5/585/VK0.9740931_46217_1.png) no-repeat center
top;height:207px;}


#subscribe_highlight .rc_ft {background:transparent
url(http://c.upanh.com//upload/6/107/LT0.10290235_46217_1.png) no-repeat center
bottom;height:104px;}


.col-600 .rc_hd {background:transparent
url(http://img52.imageshack.us/img52/8618/620pxmodum1.png) no-repeat center
bottom;height:230px;}


.col-600
.rc_bd{background:transparent
url(http://img52.imageshack.us/img52/4599/620pxmodum.png) repeat center
bottom;}


.col-600 .rc_ft {background:transparent
url(http://c.upanh.com//upload/6/107/LT0.10290235_46217_1.png) no-repeat center
top;height:104px;}


 


#article_list_module .rc_hd {background:transparent
url(http://c.upanh.com//upload/5/432/CS0.9588039_46217_12212.png) no-repeat
scroll left center;height:213px;}


#article_list_module .rc_bd {background:transparent
url(http://c.upanh.com//upload/5/432/VA0.9588041_46217_12212.png) repeat left
bottom;}


#article_list_module .rc_ft {background:transparent url(http://c.upanh.com//upload/6/107/LT0.10290235_46217_1.png)
repeat left top;height:104px;}


#mod_lifeline .rc_hd {background:transparent
url(http://img718.imageshack.us/img718/2637/620pxtamtrang.png) no-repeat center
bottom;height:228px;}


#mod_lifeline .rc_bd {background:transparent
url(http://img718.imageshack.us/img718/2167/620pxtamtrang2.png) repeat left
bottom;}


#mod_lifeline .rc_ft {background:transparent
url(http://c.upanh.com//upload/6/107/LT0.10290235_46217_1.png) repeat left
top;height:104px;}


 


#profile_info .rc_hd {background:transparent
url(http://img255.imageshack.us/img255/6287/790px1.png) no-repeat center
bottom;height:150px;}


#profile_info .rc_bd{background:transparent
url(http://img255.imageshack.us/img255/2369/790px2.png) repeat center bottom;}


#profile_info .rc_ft {background:transparent
url(http://c.upanh.com//upload/6/107/LT0.10290235_46217_1.png) no-repeat center
top;height:109px;}


 


#guestbook-listing .rc_hd {background:transparent
url(http://img255.imageshack.us/img255/6287/790px1.png) no-repeat center
bottom;height:150px;}


#guestbook-listing .rc_bd{background:transparent
url(http://img255.imageshack.us/img255/2369/790px2.png) repeat center bottom;}


#guestbook-listing .rc_ft {background:transparent
url(http://img19.imageshack.us/img19/781/790px3.png) no-repeat center
top;height:200px;}


 


#friend-list .rc_hd {background:transparent
url(http://img59.imageshack.us/img59/3509/785px1.png) no-repeat center
bottom;height:148px;}


#friend-list .rc_bd{background:transparent
url(http://img59.imageshack.us/img59/1177/785px2.png) repeat center bottom;}


#friend-list .rc_ft {background:transparent
url(http://img19.imageshack.us/img19/781/790px3.png) no-repeat center
top;height:200px;}


 


.mod-alist-full


{width:620px;}


ul.moodicons li.mood-1 span.big{background:url(http://img641.imageshack.us/img641/8632/70663838.png);}


ul.moodicons li.mood-2
span.big{background:url(http://img130.imageshack.us/img130/239/pepper1.png);}


ul.moodicons li.mood-3
span.big{background:url(http://img130.imageshack.us/img130/7562/pepper2.png);}


ul.moodicons li.mood-4
span.big{background:url(http://img130.imageshack.us/img130/1299/pepper3.png);}


ul.moodicons li.mood-5
span.big{background:url(http://img130.imageshack.us/img130/6687/pepper5.png);}


ul.moodicons li.mood-6 span.big{background:url(http://img402.imageshack.us/img402/7421/pepper6.png);}


ul.moodicons li.mood-7
span.big{background:url(http://img402.imageshack.us/img402/5241/pepper7.png);}


ul.moodicons li.mood-8
span.big{background:url(http://img402.imageshack.us/img402/3827/pepper8n.png);}


ul.moodicons li.mood-9
span.big{background:url(http://img402.imageshack.us/img402/4249/pepper9.png);}


ul.moodicons li.mood-10
span.big{background:url(http://img62.imageshack.us/img62/9540/pepper10.png);}


ul.moodicons li.mood-11 span.big{background:url(http://img62.imageshack.us/img62/9859/pepper11.png);}


ul.moodicons li.mood-12
span.big{background:url(http://img62.imageshack.us/img62/3076/pepper12.png);})
no-repeat 0 100%;padding:15px 0px 10px 35px;}


 


 


 


 


.titlebar h2{display:none;}


#blog_title .rc_hd, #blog_title .rc_hd div, #blog_title
.rc_bd, #blog_title .rc_bd .rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div,
#blog_title .rc_bd .rc_bc .bd, #blog_title .rc_bd .rc_bc .pic_container a
img{background:transparent !important;border-style:none;height:0px
!important;font-size:0px !important;}


 


 


 


#blogsearch{display:none;}


#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm,
#ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem,
.yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u,
#blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}


.yuimenubar{border-style:none;}


#ygmasrchfrm input, #blogsearch
input{background:transparent;}


 


 


Html
{background:url(http://chipprovn.com/360Plus/RandTheme/?img254.imageshack.us/img254/2926/spacesatellitecgartimag.jpg&img199.imageshack.us/img199/4458/1249405808236.jpg&c.upanh.com//upload/6/106/CS0.10289080_1_1.gif&www.zastavki.com/pictures/1280x1024/2009/Drawn_wallpapers_Desert_sailboat_013596_.jpg)
#fff repeat-x center top fixed;}


#vitality_updates, body.vitality_updates, body.profile_view,
body.blog_my body.guestbook, body.comment_list, body.comment_list,
body.blog_my_default, body.slideshow, body.blog_archives_folder,
body.comment_listing, body.trackback_listing, body.post_doodle, body.guestbook,
body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte,
body.subscribe_list, body.post_gb, body.gallery, body.photo_big,
body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery, body.blog_my
{background:url(http://img692.imageshack.us/img692/4676/20081022f1d2809ec729197.gif);}


.ysearch, ul#ygmanav , #ygmalogo img {display:none;}


#ygma .rc, #ygma .rc_hd div, #ygma .rc_bd, #ygma .rc_bc,
#ygma .rc_ft, #ygma .rc_ft div, #ygma .bd, #ygma .menu .rc_w, #ygma .menu .rc_e
{background:transparent;}


#ygmabot {height:0px;}


 


.yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0 {}


.yuimenubar {padding:0 0 0 235px;width:482px;}


.yuimenubarnav .yuimenubaritem
{border-right:none;border-color:#fff;}


.yuimenubaritemlabel {border:none;}


.yuimenubar .bd {padding:1.5px;}


.yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav
.yuimenubaritem


{background:transparent !important;}


Mong được sự giúp đỡ của các Pro!!!

Bài viết được cảm ơn :
Hãy cảm ơn bài viết của mariolovekun bằng cách bấm vào "Nút Thanks " nhé!!!
-‘๑’- Tài Sản Của mariolovekun -‘๑’-
 
 
 
Chữ ký của mariolovekun


K hiển thị được ảnh trong album của BlogXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

.::Host up ảnh miễn phí: Click here! hoặc Click here! - Hướng dẫn sử dụng 4r: Click here! ::. Chọn kiểu gõ : Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn Thiên Môn Hội :: -‘๑’- Blog - Mạng Xã Hội - Góc thủ thuật tổng hợp -‘๑’- :: ♠ Hỏi Đáp Blog ♠-
|
Bookmarks
Đại Gia Đình Thiên Môn Hội»[X]«
»»--Vì một thế giới online lành mạnh--««

:::»+ Mời bạn đăng nhập tại đây+«:::

»++Chưa có tài khoản? Bạn bấm vào đây để Đăng Ký+«


Hộp tin nhắn Gửi tin nhắn Friends & Foes Tùy chọn cá nhân Bạn chưa đăng nhập Hiển thị tốt nhất trên Firefox, Google Chrome
Menu Các Ứng Dụng Forum
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog