Ðăng Ký
slideNote Demo

Untitled Document
Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
 Follow me at TwitterMaxF Movies FeedburnerRss  Add to Digg Add to Technorati Add to Delicious Add to Reddit Add to Yahoo Add to Google Add to Facebook Add to Twitter Add to FriendfeedAdd to Stumbleupon Add to Blinklist Add to Live Add to Slashdot Buzz Up  
 
theme story in the sky (tím dành cho nữ nè)
 
avatar
Points Points : 394
Posts Posts : 42
Thanked Thanked : 2
Giới tính Giới tính : Nam Ngày sinh Ngày sinh : 24/06/1990
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : Hà nội

 
 

Love Channel - Trang 2
Bạn Đang Là:

Ứng Dụng:
Shop Online - Nơi mua, bán tài sản và thú nuôi | Nơi tổ chúc các cuộc thi - Game show và trò chơi | Cửa sổ tình yêu online - Nơi tư vấn tình yêu, giới tính, hôn nhân và gia đình | Xem Truyền Hình Online

Thông Tin Cá Nhân
Liên Hệ: Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/ti3utusau

Bài gửiTiêu đề: theme story in the sky (tím dành cho nữ nè)

hình ảnh mih họa đây nhá
cực đẹp lun áhCode:

body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery
{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat top center;}
html{background:#A400F6 url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) center repeat-y;}


.col-150 .rc_hd, #friendlist_module .rc_hd, #subscribe_highlight .rc_hd{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center;height:150px;}
.col-150 .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-y center;height:auto;}
.col-150 .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center;height:100px;}


.yui-t1{background:transparent url(http://img254.imageshack.us/img254/8571/e883d72b5acb.gif) repeat;}
#ygma{height:600px;}
Input{border-style:dashed;border-color:#A400F6;border-width:1px;background:transparent;}
a:visited{color:#A400F6;}

#ysm_bottom{display:none;}
.ysm_line{display:none;}
#ft{background:transparent;font-size:0;}
#blogsearch .hd i {height:0px;}
#blogsearch{height:0px;}
#blogsearch span.btn .ygmasrchbtn, #blog_title, .leavemsg a{display:none;}
#ft{background:transparent;font-size:0px;color:transparent;}
#ft a, #ft a:hover{font-size:0px;color:transparent;}
.yui3-menu-content{background:transparent !important;}
#profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible, #profile_highlight #profile_nav, #photo_comment_list .bd, #btn_expand_comment, #comment-info, #photo-comment{background:none;}
.mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {
width:622px;}
#ygmabot, #ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem{background:transparent !important;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}
.yuimenubar .hd u,
.yuimenubar .hd b,
.yuimenubar .hd i{background:transparent !important;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{background:transparent !important;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#A400F6;}
.yuimenubaritemlabel {border:none;}
.yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;}
.yuimenubar{padding:0 235px;width:482px;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem{border-right:none;}
#ygma{text-shadow:0px 0px 20px 0px 0px 10px 0px 0px 20px #A400F6;}
#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
.yuimenubar {padding:0 235px;width:482px;}
#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
yuimenubaritemlabel-selected a{color:#A400F6!important;}
.yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0.yuimenubaritem-selected .yuimenubaritemlabel, .yuimenubarnav .yuimenubaritem-selected .yuimenubaritemlabel{background:transparent;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}
.blog_dummyselect, .blog_dummyselect .hd, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd img, .blog_dummyselect .bd, .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd {background:transparent !important;color:#A400F6;border-color:#A400F6;}
.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);color:#A400F6;}
.blog_dummyselect .bd div:hover{background:transparent;}
.first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg{color:#A400F6;}#ygmasrchbtn{color:#A400F6;}
.first-of-type a:hover{color:#A400F6;}
.first-of-type li:hover{background:transparent url(http://img254.imageshack.us/img254/8571/e883d72b5acb.gif);}
.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://img710.imageshack.us/img710/4162/pinke.png);color:#A400F6;}
.blog_dummyselect .bd div:hover{background:#A400F6;}
#ygma .btn, #ygma .btn .first-child{border-color:#A400F6;}
.yuimenubaritemlabel-selected a{color:#A400F6!important;text-shadow:1px 1px 1px 1px 1px 1px 1px 1px 1px #A400F6;}
.first-of-type a:hover{color:#A400F6;}
.menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#A400F6;}
.ygmasrchquery {display:none;}
#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
.yuimenubar{border-style:none;}
#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}
#blogsearch .hd i {height:0px;}
#blogsearch{height:0px;}
#blogsearch span.btn .ygmasrchbtn, #blog_title, .leavemsg a{display:none;}
#ft{background:transparent;font-size:0px;color:transparent;}
#ft a, #ft a:hover{font-size:0px;color:transparent;}
mod-alist-full .pagination{background:transparent;}
.first-of-type li:hover{background:transparent;}
.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}
.first-of-type a:hover{color:#A400F6;text-decoration:none;}
.menu .bd, .yuimenu ul{border-style:solid;border-color:#A400F6;}
.col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
.hd .titlebar .hd h2{text-align:center;}
a:hover{background:url(http://img262.imageshack.us/img262/629/69916471.gif) repeat;text-decoration:none;color:#A400F6;text-decoration:none;font-weight:bold;border-width:1px;border-color:#A400F6;border-style:solid;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li{border-width:1px;border-color:#A400F6;border-style:dashed;}
.alist-comment #comment_container *, .cmt-mod-alist #comments-listing , .cmt-mod-alist #comments-listing .alist-comment {background:none;}
.mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination{background:transparent;}
TRONG SUOT TRANG CHINH{}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-150
.rc_bd .rc_bc .bd,
.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-600
.rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft,
.row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
.row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .ft,
.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
.row-920 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft,
.cmt-mod-alist .comments-listing .hd,
#comment_container li,
#bd .rte_toolbar, .mod-trackback
#trackback-listing, .mod-trackback ul,
#blog_title .rc_bd .rc_bc .bd,
#blast .rc_bc .bd,
#blast .tail, .pagination,
#article_list_module .mod-alist-searchbox input.ipt,
#search_module input.textfield
{background:transparent;}
.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div,
.captchaContentBox{background:transparent;border-style:none;}
.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}

TRONG SUOT TRANG PHU {}
Trang profile
#profile_info .bd,
#profile_info th{background:transparent !important;}


TRANG BAN BE {}

#friend-list .mod-tag-friend-list,
#friend-list .mod-tag-friend-list .ft,
#friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;}

TRONG SUOT VIEN MODULE TU TAO {}
#user_mod_10004 .rc_hd div,
#user_mod_10004 .rc_hd,
#user_mod_10004 .rc_bd,
#user_mod_10004 .rc_bd div.rc_bc,

#user_mod_10004 .rc_ft,
#user_mod_10004 .rc_ft div,
#user_mod_10005 .rc_hd div,
#user_mod_10005 .rc_hd,
#user_mod_10005 .rc_bd,
#user_mod_10005 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10005 .rc_ft,
#user_mod_10005 .rc_ft div,
#user_mod_10006 .rc_hd div,
#user_mod_10006 .rc_hd,
#user_mod_10006 .rc_bd,
#user_mod_10006 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10006 .rc_ft,
#user_mod_10006 .rc_ft div,
#user_mod_10007 .rc_hd div,
#user_mod_10007 .rc_hd,
#user_mod_10007 .rc_bd,
#user_mod_10007 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10007 .rc_ft,
#user_mod_10007 .rc_ft div,
#user_mod_10008 .rc_hd div,
#user_mod_10008 .rc_hd,
#user_mod_10008 .rc_bd,
#user_mod_10008 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10008 .rc_ft,
#user_mod_10008 .rc_ft div,
#user_mod_10009 .rc_hd div,
#user_mod_10009 .rc_hd,
#user_mod_10009 .rc_bd,
#user_mod_10009 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10009 .rc_ft,
#user_mod_10009 .rc_ft div,
#user_mod_10010 .rc_hd div,
#user_mod_10010 .rc_hd,
#user_mod_10010 .rc_bd,
#user_mod_10010 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10010 .rc_ft,
#user_mod_10010 .rc_ft div
{background:transparent;color:none;border-width:0px;}

TRONG SUOT NEN MODULE TU TAO {}

#user_mod_10004 .rc_hd,
#user_mod_10004 .rc_bd,
#user_mod_10004 .rc_ft,
#user_mod_10005 .rc_hd,
#user_mod_10005 .rc_bd,
#user_mod_10005 .rc_ft,
#user_mod_10006 .rc_hd,
#user_mod_10006 .rc_bd,
#user_mod_10006 .rc_ft,
#user_mod_10007 .rc_hd,
#user_mod_10007 .rc_bd,
#user_mod_10007 .rc_ft,
#user_mod_10008 .rc_hd,
#user_mod_10008 .rc_bd,
#user_mod_10008 .rc_ft,
#user_mod_10009 .rc_hd,
#user_mod_10009 .rc_bd,
#user_mod_10009 .rc_ft,
#user_mod_10010 .rc_hd,
#user_mod_10010 .rc_bd,
#user_mod_10010 .rc_ft
{background:transparent no-repeat center bottom;}

XOA BO TIEU DE MODULE TU TAO{}
#user_mod_10001 h2{display:none;}
#user_mod_10002 h2{display:none;}
#user_mod_10003 h2{display:none;}
#user_mod_10004 h2{display:none;}
#user_mod_10005 h2{display:none;}
#user_mod_10006 h2{display:none;}
#user_mod_10007 h2{display:none;}
#user_mod_10008 h2{display:none;}
#user_mod_10009 h2{display:none;}
#user_mod_10010 h2{display:none;}


TRONG SUOT PHAN PROFILE{}
#profile_highlight #profile_nav{background:none;}
#profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible{background:none;}

NGAN DONG BAI VIET {}
.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}
.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat bottom center;border-style:none;}
.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{border-style:none;background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat bottom center;}


ICON MODULE {}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 5px 5px 0px;}
.mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;}
#article_new li, #comment_new h3, #comment_new li, #folder li, #statistic li, .mod_all .rc_bd .bd ul.folder li, #profile_card .bd dl dt{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat top left;}
.mod_all .cmt-mod-alist .alist-comment ul li{padding:5px 5px 0px;}
.mod_all .cmt-mod-alist .alist-comment ul li, .cmt-mod-alist .alist-comment .responding, .cmt-mod-alist .add-comment, #bd .rte_toolbar{border-color:#A400F6;border-style:dashed;border-width:1px;}
#profile_highlight #profile_nav .yui3-menu-content ul li{padding:0 0.5em 1em 1.5em;background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat left top;}

BO DAU GACH CHAN LINK {}
a{text-decoration:none;}

.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd{height:158px !important;background:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/08/26/10/10351251300407.png) no-repeat center;}
.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{color:#A400F6;height:30px;text-align:center;background:url(http://img29.imageshack.us/img29/5375/luuhuytim.png) no-repeat;}
#profile_img_highlight-full {height:0px;}
#profile_highlight .nickname{background:url(http://img230.imageshack.us/img230/63/lunglinh.gif) no-repeat top center;}
.rte_btn img{height:22px;background-image:url(http://img339.imageshack.us/img339/4498/cindytoolbar.gif);cursor:hand;cursor:pointer;border-left:none;border-top:none;border-right:none;height:31px;}
#article_list_module .rc_bd .rc_bc h2{background:url(http://img230.imageshack.us/img230/63/lunglinh.gif) repeat left top;}

#mod_lifeline div.bd, #mod_lifeline div.rc_bc{background:transparent!important;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600
.rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,
.col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar, .mod-alist-full .alist-comment li, #profile_highlight .rc_bd div.rc_bc, #profile_highlight .rc_ft div, #profile_highlight .rc div, #profile_highlight .rc_bd  .rc_bc .bd, #blast .rc div, #blast .rc, #blast .rc_hd, #blast .rc_bd div.rc_bc, #blast .rc_bd, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd{background:transparent;}
#profile_highlight .nickname a {color:#A400F6;font-family:Times New Roman;font-size:120%;font-weight:bold;font-style:italic;text-decoration:blink;}
.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment, .cmt-mod-alist #comments-listing , .cmt-mod-alist #comments-listing .alist-comment{background:none;}
#search_module input.textfield{background:transparent url(http://img230.imageshack.us/img230/63/lunglinh.gif);border-top-color:#A400F6;border-left-color:#A400F6;border-right-color:#A400F6;border-bottom-color:#A400F6;}

#bd .rte_toolbar{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x left;height:89px;border-top:1px dashed #A400F6;border-right:1px dashed #A400F6;border-left:1px dashed #A400F6;}


.mod-trackback ul, .mod-trackback .hd a, .mod-alist .comments-listing .hd a, .mod-trackback .expanded .hd a, .mod-alist .comments-listing.expanded .hd a, #blast .tail{background:transparent;}
.mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:0px;height:0px;border:1px solid #A400F6;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail {float:right;background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center!important;width:120px;height:120px;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content {float:left;width:430px;height:100px;text-align:justify;border:1px dashed #A400F6;padding:8px;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:left;padding:8px;}
mod-alist-full .pagination{background:transparent;}

#blast{height:0px;font-size:0px;}
#blast .bd {height:0px;font-size:0px;color:#A400F6;}
#blast .rc div , #blast .rc , #blast .rc_bd div.rc_bc , #blast .rc_bd , #blast .rc_ft , #blast .rc_ft div , #blast .rc_bc .bd{background:transparent;}
#blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;}

.comment-more li:hover, .main-bd li:hover, #comment_new .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover, #comment_new .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover, #article_new .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover, #guestbook_entries .rc_bd .rc_bc .bd ol li:hover, #subscribe_highlight .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover, #guestbook_entries .rc_bd .rc_bc .bd ol li:hover, #folder .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover, #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover, #profile_card .rc_bd .rc_bc .bd dl :hover, #statistic .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover, #update_date .date:hover, #calendar .rc_bd .rc_bc .bd th:hover , #calendar .rc_bd .rc_bc .bd td:hover, .mod-more-blogs li:hover, .mod-more-blogs h3:hover, .mod-relatives .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover, #comment_container li:hover, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts li:hover{background:transparent url(http://img262.imageshack.us/img262/629/69916471.gif) top center;border-width:1px;border-color:#A400F6;border-style:solid;}
.cmt-mod-alist .add-comment .buttons input:hover, .rte_fieldset .buttons input:hover, #post_gb tbody input:hover, .mod-alist-full .alist-comment li{border-width:1px;border-color:#A400F6;border-style:dashed;}
.cmt-mod-alist .add-comment .buttons input, .rte_fieldset .buttons input, #post_gb tbody input, .mod-trackback ul, .mod_all .cmt-mod-alist .alist-comment ul li, .cmt-mod-alist .alist-comment li .thumbnail img{background:transparent;color:#A400F6;border-top:1px dashed #A400F6;border-right:1px dashed #A400F6;border-left:1px dashed #A400F6;border-bottom-style:dashed;border-bottom-color:#A400F6;border-bottom-width:1px;}


#profile_highlight img{height:0;}
#profile_highlight
.profile_photos{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center;height:160px;}

Bài viết được cảm ơn :
Hãy cảm ơn bài viết của ti3utusau bằng cách bấm vào "Nút Thanks " nhé!!!
-‘๑’- Tài Sản Của ti3utusau -‘๑’-
 
 
 
Chữ ký của ti3utusau


theme story in the sky (tím dành cho nữ nè)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

.::Host up ảnh miễn phí: Click here! hoặc Click here! - Hướng dẫn sử dụng 4r: Click here! ::. Chọn kiểu gõ : Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn Thiên Môn Hội :: -‘๑’- Blog - Mạng Xã Hội - Góc thủ thuật tổng hợp -‘๑’- :: ♠ Thế Giới Yahoo 360 Plus ♠ :: ♠ Theme for Blog,Hình Nền Đẹp Cho Blog Của Bạn ♠-
|
Bookmarks
Đại Gia Đình Thiên Môn Hội»[X]«
»»--Vì một thế giới online lành mạnh--««

:::»+ Mời bạn đăng nhập tại đây+«:::

»++Chưa có tài khoản? Bạn bấm vào đây để Đăng Ký+«


Hộp tin nhắn Gửi tin nhắn Friends & Foes Tùy chọn cá nhân Bạn chưa đăng nhập Hiển thị tốt nhất trên Firefox, Google Chrome
Menu Các Ứng Dụng Forum
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com