Ðăng Ký
slideNote Demo

Untitled Document
Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
 Follow me at TwitterMaxF Movies FeedburnerRss  Add to Digg Add to Technorati Add to Delicious Add to Reddit Add to Yahoo Add to Google Add to Facebook Add to Twitter Add to FriendfeedAdd to Stumbleupon Add to Blinklist Add to Live Add to Slashdot Buzz Up  
 
[♥Themes 360plus♥] Theme Haloween 2 (cũng hot")
 
Points Points : 68
Posts Posts : 23
Thanked Thanked : 1
Giới tính Giới tính : Nam Ngày sinh Ngày sinh : 24/08/1993
Age Age : 24
Đến từ Đến từ : Hà Tĩnh

 
 

Love Channel - Trang 2
Bạn Đang Là:

Ứng Dụng:
Shop Online - Nơi mua, bán tài sản và thú nuôi | Nơi tổ chúc các cuộc thi - Game show và trò chơi | Cửa sổ tình yêu online - Nơi tư vấn tình yêu, giới tính, hôn nhân và gia đình | Xem Truyền Hình Online

Thông Tin Cá Nhân
Liên Hệ: Xem lý lịch thành viên http://locho.tk

Bài gửiTiêu đề: [♥Themes 360plus♥] Theme Haloween 2 (cũng hot")

demo


Code:
.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd,

.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft,

.row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .ft,

.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft,

.cmt-mod-alist .comments-listing .hd, #comment_container li, #bd .rte_toolbar, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul,

#blog_title .rc_bd .rc_bc .bd, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail, #article_list_module .pagination, #ft, #article_list_module .mod-alist-searchbox input.ipt, #search_module input.textfield

{background:transparent;}

.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}

.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}#ygmatop, .ygmabg, #ygmasrchbtn, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem {background:transparent !important;border-color:#fff;color:#fff;}

.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel

{border-style:none;}

#ygma .btn, #ygma .btn .first-child{border-color:#fff;}

#ygmatop a, .ygmabg{color:#fff;}#ft{background:transparent;font-size:0;}#profile_info .bd, #profile_info th{background:transparent !important;}#gallery_list .rc_bc .bd,

#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar,

#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd,

#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd,

#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button,

#gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select {background:transparent;}#photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .ft, #blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button, #photo_enlarge #photo_comment_list, #photo_enlarge #photo_comment_list .bd, #photo_enlarge .rte_fieldset, #photo_enlarge .photo-comment

{background:transparent;}#friend-list .mod-tag-friend-list, #friend-list .mod-tag-friend-list .ft, #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;}.col-150 .rc_hd {background:transparent url(http://img828.imageshack.us/img828/1055/topba.png) no-repeat center bottom;height:105px;}.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd{background:transparent;}.col-150 .rc_bd{background:transparent url(http://img180.imageshack.us/img180/9977/fgft.png) repeat-y top center;}.col-150 .rc_ft{background:transparent url(http://img180.imageshack.us/img180/9977/fgft.png) no-repeat center top;height:10px;}

#comment_new .rc_hd {background:transparent url(http://img828.imageshack.us/img828/1055/topba.png) no-repeat center bottom;height:105px;}#comment_new .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd{background:transparent;}#comment_new .rc_bd{background:transparent url(http://img180.imageshack.us/img180/9977/fgft.png) repeat-y top center;}#comment_new .rc_ft{background:transparent url(http://img180.imageshack.us/img180/9977/fgft.png) no-repeat center top;height:10px;}

#calendar .rc_hd {background:transparent url(http://img828.imageshack.us/img828/1055/topba.png) no-repeat center bottom;height:105px;}#calendar .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd{background:transparent;}#calendar .rc_bd{background:transparent url(http://img180.imageshack.us/img180/9977/fgft.png) repeat-y top center;}#calendar .rc_ft{background:transparent;height:10px;}#blast .bd {font-style:italic;text-decoration:blink;}

.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd {display:none;}

#profile_highlight .backhome {

background:transparent url(http://gickr.com/results4/anim_267f2452-6000-52a4-ed64-0542e5330cff.gif) no-repeat scroll center;display:block;height:50px;}

#profile_highlight .backhome a{display:block;height:68px;font-size:0px;}

#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}.yuimenubar{border-style:none;}#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}.yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;}.yuimenubarnav .yuimenubaritem{border:none;}#blogsearch {display:none;}#ysm_bottom {display:none;}#ygma{background:transparent;}.yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#c7b700;}.yuimenubaritemlabel {border:none;}.first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#c7b700;}.first-of-type li:hover{background:transparent;}.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}.first-of-type a:hover{color:#6F4B21;text-decoration:none;}.menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:a22e39;}.yuimenubar {padding:0px 30px 0px 240px;}#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}.yuimenubaritemlabel-selected a{color:#6F4B21!important;}.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://img57.imageshack.us/img57/8099/70629786.png);color:#c7b700;}#blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {display:none;}.ygmasrchquery {display:none;}#ygma{background:transparent;}.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/850/SC0.10007119_55486_1.png) repeat-x left top;height:34px;}#bd .col-600 {width:620px!important;}#bd #blast {width:600px;padding:0 0 0 15px;}#article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd UL LI:hover {

BACKGROUND:url(http://c.uploadanh.com/upload/1/315/0.739521001255597853.gif) no-repeat right top;}#bd .rte_toolbar{background:url(http://img188.imageshack.us/img188/9176/toolbar8.png) no-repeat top center;height:58px;}#bd .rte_toolbar{text-align:center;}.mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;}#article_new li, #comment_new li, #folder li, #statistic li, .mod_all .rc_bd .bd ul.folder li{background:transparent no-repeat top left;}#blog_title {display:none;}

.mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:140px;height:140px;border:1px solid c7b700;}

.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail {float:left;width:142px;background:transparent url(http://img716.imageshack.us/img716/4838/bantay.jpg) no-repeat center!important;height:142px;padding:4px;border:solid c7b700;border-width:1px 1px 1px 1px;}

.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content {float:right;width:415px;height:54px;text-align:justify;border:0px;padding:8px;}

.more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:black;}

.mod_all .rc_bd .bd ul.users li {width:110px;border:1px dashed c7b700;}

.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .avatar img {width:106px;height:110px;padding:1px;border-bottom:1px dashed c7b700;}

.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias {}.hd .titlebar .hd h2{text-align:center;font-size:15px;}#profile_highlight #profile_nav{background:none;}

#profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible{background:none;}

.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}

.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://img808.imageshack.us/img808/8793/nandonghaloween.png) no-repeat bottom center;border-style:none;}

#profile_highlight .rc_hd {background:transparent url(http://img828.imageshack.us/img828/1055/topba.png) no-repeat center bottom;height:105px;}#profile_highlight .rc_ft {background:transparent url(http://img180.imageshack.us/img180/9977/fgft.png) no-repeat center top;height:10px;}#profile_highlight .rc_bd {background:transparent url(http://img180.imageshack.us/img180/9977/fgft.png) repeat-y top;}

#profile_highlight .rc_bd div.rc_bc, #profile_highlight .rc_ft div, #profile_highlight .rc div, #profile_highlight .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}#article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://img443.imageshack.us/img443/6740/entm.jpg) no-repeat center bottom;height:300px;}

#article_list_module .rc_bd {background:transparent;}

.pagination {background:transparent;}

.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}

#article_list_module .rc_ft {background:transparent;}#bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}

#comment_new .bd ul li cite {font-size:0;}

html{background:#ffffff url(http://img301.imageshack.us/img301/7302/banov.jpg) top center fixed;}

body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,

body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://img180.imageshack.us/img180/2954/halowen1.jpg) center 0px no-repeat;}

#head {background:transparent;height:650px;}

#ft{background:transparent;font-size:0px;}

#ft{background:transparent url(http://img294.imageshack.us/img294/7926/cuoine1.jpg) no-repeat center;height:370px;}[code]


Bản quyền theme :guitar0em
Đăng Bởi ๑۩۞۩๑Bud's Blog♥HoàngTửBăngGiá♥ThiênMônHội♣๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑Bud's Blog♥HoàngTửBăngGiá♥ThiênMônHội♣๑۩۞۩๑

Bài viết được cảm ơn :
Hãy cảm ơn bài viết của duclocht bằng cách bấm vào "Nút Thanks " nhé!!!
-‘๑’- Tài Sản Của duclocht -‘๑’-
 
 
 
Chữ ký của duclocht


[♥Themes 360plus♥] Theme Haloween 2 (cũng hot")Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

.::Host up ảnh miễn phí: Click here! hoặc Click here! - Hướng dẫn sử dụng 4r: Click here! ::. Chọn kiểu gõ : Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn Thiên Môn Hội :: -‘๑’- Blog - Mạng Xã Hội - Góc thủ thuật tổng hợp -‘๑’- :: ♠ Thế Giới Yahoo 360 Plus ♠ :: ♠ Theme for Blog,Hình Nền Đẹp Cho Blog Của Bạn ♠-
|
Bookmarks
Đại Gia Đình Thiên Môn Hội»[X]«
»»--Vì một thế giới online lành mạnh--««

:::»+ Mời bạn đăng nhập tại đây+«:::

»++Chưa có tài khoản? Bạn bấm vào đây để Đăng Ký+«


Hộp tin nhắn Gửi tin nhắn Friends & Foes Tùy chọn cá nhân Bạn chưa đăng nhập Hiển thị tốt nhất trên Firefox, Google Chrome
Menu Các Ứng Dụng Forum
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog