Ðăng Ký
slideNote Demo

Untitled Document
Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
 Follow me at TwitterMaxF Movies FeedburnerRss  Add to Digg Add to Technorati Add to Delicious Add to Reddit Add to Yahoo Add to Google Add to Facebook Add to Twitter Add to FriendfeedAdd to Stumbleupon Add to Blinklist Add to Live Add to Slashdot Buzz Up  
 
[Share] Theme Green Diary (Rất đẹp)
 
avatar
Points Points : 140
Posts Posts : 57
Thanked Thanked : 2
Giới tính Giới tính : Nam
Tài Sản Của Tôi
.:

 
 

Love Channel - Trang 2
Bạn Đang Là:

Ứng Dụng:
Shop Online - Nơi mua, bán tài sản và thú nuôi | Nơi tổ chúc các cuộc thi - Game show và trò chơi | Cửa sổ tình yêu online - Nơi tư vấn tình yêu, giới tính, hôn nhân và gia đình | Xem Truyền Hình Online

Thông Tin Cá Nhân
Liên Hệ: Xem lý lịch thành viên

Bài gửiTiêu đề: [Share] Theme Green Diary (Rất đẹp).col-150.rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;} .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd{background:transparent;} .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd{background:transparent;} .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;} .col-600.rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd.titlebar{background:transparent;} .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar.hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}.col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a{text-decoration:none;} .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc,.rc_ft, .rc_ft div {background:transparent;border-style:none;} #blast.rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft,#blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail{background:transparent;border-style:none;height:35px;} #gallery_list.rc_bc .bd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar, #gallery_list .rc_bc.bd .actionbar .bd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd,#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button, #gallery_list .rc_bc .hd.titlebar .hd select {background:transparent;} #photo_enlarge .rc_bc.bd, #photo_enlarge .ft, #blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bdbutton, #photo_enlarge #photo_comment_list, #photo_enlarge#photo_comment_list .bd, #photo_enlarge .rte_fieldset, #photo_enlarge.photo-comment {background:transparent;} #friend-list.mod-tag-friend-list, #friend-list .mod-tag-friend-list .ft,#friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent!important;} #profile_highlight #profile_nav{background:none;}#profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight.yui3-menu-label-active, #profile_highlight.yui3-menu-label-menuvisible{background:none;} body.blog_my,body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing,body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date,body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle,body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb,body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow,body.photo_upload_pc,body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://img440.imageshack.us/img440/2146/guitheme1.jpg)center 0px no-repeat;} #head {background:transparent;height:200px;}html{background:#ffffffurl(http://img571.imageshack.us/img571/8040/guithemetop.jpg) top centerfixed;} #ft{background:transparent;font-size:0px;}#ft{background:transparenturl(http://img192.imageshack.us/img192/1715/guithemduoi.jpg) no-repeatcenter;height:329px;} .col-150 .rc_hd {background:transparenturl(http://img188.imageshack.us/img188/3935/mintop.png) no-repeatcenter bottom;height:36px;} .col-150 .rc_bd, .col-150 .rc_bd.rc_bc{background:transparenturl(http://img27.imageshack.us/img27/7066/minmid.png) repeat center;}.col-150 .rc_ft {background:transparenturl(http://img10.imageshack.us/img10/6548/minbott.png) no-repeat centertop;height:90px;} .col-150 .rc_bd div.rc_bc, .col-150 .rc_ft div,.col-150 .rc div , .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}#blog_title{display:none;} #blast .rc_bc .bd{font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;color:#007510;}#profile_highlight .nickname a{font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}#comment_new h2{font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}#article_new h2{font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist.rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparenturl(http://a.imageshack.us/img842/4287/ngandongevil.png) no-repeatbottom center;border-style:none;} #profile_highlight .backhome {background:transparenturl(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)no-repeat scroll center center;display:block;height:50px;}#profile_highlight .backhomea{display:block;height:50px;font-size:0px;} #ygmatop, #ygmabot, .ysearch,.ysearch#ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd,.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form,#blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hdi{background:transparent;border-style:none;}.yuimenubar{border-style:none;} #ygmasrchfrm input, #blogsearchinput{background:transparent;} #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect{display:none;} .yuimenubar .bd ul.first-of-type#yui-gen0{background:transparent;} .yuimenubarnav.yuimenubaritem{border:none;} #blogsearch {display:none;} #ysm_bottom{display:none;} #ygma{background:transparent;} .yuimenubarnav.yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#027A02;}.yuimenubaritemlabel {border:none;} .first-of-type a, #ygmatop a,.ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#11FF00;} .first-of-typeli:hover{background:transparent;} .blog_dummyselect .bd div,.blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}.first-of-type a:hover{color:#027A02;text-decoration:none;} .menu .bd,.yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#027A02;} .yuimenubar{padding:390px 30px 0px 240px;} #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect{display:none;} .yuimenubaritemlabel-selecteda{color:#FFFFFF!important;} .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc,.rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd{background:transparenturl(http://img57.imageshack.us/img57/8099/70629786.png);color:#FFEF00;}#blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {display:none;} .ygmasrchquery{display:none;} #ygma{background:transparent;} #bd .col-600 .mod_all.hd .titlebar h2 {font-size:0;} #article_list_module .rc_hd{background:transparenturl(http://img706.imageshack.us/img706/5011/topbaiviet1234.png)no-repeat center bottom;height:128px;} #article_list_module .rc_bd{background:transparent;} .pagination {background:transparent;}.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd.titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;} #article_list_module .rc_ft{background:transparent;} .rte_btn img{} .rte_toolbar{text-align:center;} .cmt-mod-alist .add-comment em.buttonsinput{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://img442.imageshack.us/img442/855/nutluuhuycopy.gif)no-repeat;}#bd .rte_toolbar{text-align:center;} #bd .rte_toolbar {background:transparenturl(http://a.imageshack.us/img121/1867/toolbar10.png) repeat scrollleft center;height:53px;} .cmt-mod-alist .comments-listing .hd,.mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul{background:transparent;border-style:none;} .cmt-mod-alist.comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent!important;} .hd .titlebar .hd h2{text-align:center;font-size:15px;}#comment_new .bd ul li cite {font-size:0;} #article_list_module .rc_bd.rc_bc .bd ul li:hover{background:transparenturl(http://a.imageshack.us/img155/7395/73856949.png) no-repeat bottomright;} a:hover{text-decoration:none;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://img94.imageshack.us/img94/552/phaohoa.gif);}.more-posts.mod-alist .mod-alist-summary-bd.thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;} .cmt-mod-alist.comments-listing .hd{background:transparenturl(http://a.imageshack.us/img41/8503/chuky.png) no-repeatcenter;height:142px!important;} #blogsearch{display:none;} #ygmatop,#ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset,.yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel,#blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hdi{background:transparent;border-style:none;}.yuimenubar{border-style:none;} #ygmasrchfrm input, #blogsearchinput{background:transparent;} .mod-alist-summary-bd .thumbnail img{width:140px;height:140px;border:1px solid #007D11;} .more-posts.mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;width:142px;background:transparenturl(http://img375.imageshack.us/img375/1681/guidiary.jpg) no-repeatcenter!important;height:142px;padding:4px;border:solid#007D11;border-width:1px 1px 1px 1px;} .more-posts .mod-alist.mod-alist-summary-bd .content{float:right;width:415px;height:54px;text-align:justify;border:0px;padding:8px;}.more-posts.mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment{float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:black;} .mod_all .rc_bd .bdul.users li {width:110px;border:1px dashed #007D11;} .mod_all .rc_bd.bd ul.users li .avatar img{width:106px;height:110px;padding:1px;border-bottom:1px dashed#007D11;} .mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias {} .col-600 .mod_all.rc_bd .rc_bc{width:600px;padding:0 0 0 10px;} #blast .rc_bd.rc_bc{width:auto;} .mod-alist-summary, .mod-alist-brief,.mod-alist-full { width:620px;} .cmt-mod-alist#comments-listing.expanded .bd { width:580px;}

Bài viết được cảm ơn :
Hãy cảm ơn bài viết của ljlredy bằng cách bấm vào "Nút Thanks " nhé!!!
-‘๑’- Tài Sản Của ljlredy -‘๑’-
 
 
 
Chữ ký của ljlredy


[Share] Theme Green Diary (Rất đẹp)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

.::Host up ảnh miễn phí: Click here! hoặc Click here! - Hướng dẫn sử dụng 4r: Click here! ::. Chọn kiểu gõ : Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn Thiên Môn Hội :: -‘๑’- Khu vực BQT wWw.forumclub.tk -‘๑’- :: ♠ Tình Hình của 4Rum & 4Rum Thông Báo♠ :: ♠ Nơi Tổ Chức Các Cuộc Thi Của 4Rum ♠ :: ♠ [ HỘI THI ] TIẾNG HÁT THÀNH VIÊN THIÊN MÔN HỘI ♠-
|
Bookmarks
Đại Gia Đình Thiên Môn Hội»[X]«
»»--Vì một thế giới online lành mạnh--««

:::»+ Mời bạn đăng nhập tại đây+«:::

»++Chưa có tài khoản? Bạn bấm vào đây để Đăng Ký+«


Hộp tin nhắn Gửi tin nhắn Friends & Foes Tùy chọn cá nhân Bạn chưa đăng nhập Hiển thị tốt nhất trên Firefox, Google Chrome
Menu Các Ứng Dụng Forum
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog