Ðăng Ký
slideNote Demo

Untitled Document
Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
 Follow me at TwitterMaxF Movies FeedburnerRss  Add to Digg Add to Technorati Add to Delicious Add to Reddit Add to Yahoo Add to Google Add to Facebook Add to Twitter Add to FriendfeedAdd to Stumbleupon Add to Blinklist Add to Live Add to Slashdot Buzz Up  
 
theme blog hello 2010
 
avatar
Huy Chương Huy Chương :

Points Points : 6628
Posts Posts : 465
Thanked Thanked : 25
Giới tính Giới tính : Nữ Ngày sinh Ngày sinh : 13/06/1991
Age Age : 26
Đến từ Đến từ : Thái Nguyên

Tài Sản Của Tôi
.:

 
 

Love Channel - Trang 2
Bạn Đang Là:

Ứng Dụng:
Shop Online - Nơi mua, bán tài sản và thú nuôi | Nơi tổ chúc các cuộc thi - Game show và trò chơi | Cửa sổ tình yêu online - Nơi tư vấn tình yêu, giới tính, hôn nhân và gia đình | Xem Truyền Hình Online

Thông Tin Cá Nhân
Liên Hệ: Xem lý lịch thành viên

Bài gửiTiêu đề: theme blog hello 2010

#blogsearch .bd, #blogsearch .hd b, .ysearch
#ygmasrchfrm, .srchinner_ygmabg
form, .blog_dummyselect, #ygmasrchbtn, #ygmasrchquery, #ygmalogo img, #ygma

.srchinner{display:none;}

.pagination, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .ygmabg , .yuimenubar .hd{background:transparent !important;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubar {border:0;}

#profile_highlight .nickname {font-size:12px;}

.yuimenubaritemlabel{border-style:none;}

body.blog_my,
body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing,
body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date,
body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle,
body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb,
body.profile_view, body.gallery,

body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc,
body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://img46.imageshack.us/img46/2562/141bj11.gif) center 0px no-repeat;}

#head {background:url(http://img339.imageshack.us/img339/259/f88bd7e2.gif);height:600px;}

html{background:#ffffff url(http://img441.imageshack.us/img441/7047/141bj21.gif) top center fixed;}

.hd .titlebar .hd h2{text-align:center;}

.yui-t1{background:transparent url(http://img89.imageshack.us/img89/4205/fdb905bb.gif) repeat;}
#mod_lifeline .list td
a.blog_emo_25_1{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/8373/conho.gif) no-repeat 0 0;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_2{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/8373/conho.gif) no-repeat 0 -25px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_3{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/8373/conho.gif) no-repeat 0 -50px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_4{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/8373/conho.gif) no-repeat 0 -75px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_5{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/8373/conho.gif) no-repeat 0 -100px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_6{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/8373/conho.gif) no-repeat 0 -125px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_7{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/8373/conho.gif) no-repeat 0 -150px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_8{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/8373/conho.gif) no-repeat 0 -175px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_9{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/8373/conho.gif) no-repeat 0 -200px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_10{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/8373/conho.gif) no-repeat 0 -225px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_11{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/8373/conho.gif) no-repeat 0 -250px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_12{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/8373/conho.gif) no-repeat 0 -275px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_1{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/7202/coto.gif) no-repeat 0 0;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_2{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/7202/coto.gif) no-repeat 0 -50px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_3{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/7202/coto.gif) no-repeat 0 -100px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_4{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/7202/coto.gif) no-repeat 0 -150px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_5{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/7202/coto.gif) no-repeat 0 -200px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_6{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/7202/coto.gif) no-repeat 0 -250px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_7{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/7202/coto.gif) no-repeat 0 -300px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_8{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/7202/coto.gif) no-repeat 0 -350px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_9{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/7202/coto.gif) no-repeat 0 -400px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_10{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/7202/coto.gif) no-repeat 0 -450px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_11{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/7202/coto.gif) no-repeat 0 -500px;}

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_12{background:url(http://img198.imageshack.us/img198/7202/coto.gif) no-repeat 0 -550px;}

.mod-alist-full .main-hd h1 em,

.mod-alist-titlebar-1 h2 a em,

.mod-alist-titlebar h2 a em,

.mod-alist-brief table a em,

#myblog-article-compose

#mood li em{background:transparent url(http://img198.imageshack.us/img198/8373/conho.gif) no-repeat;}
#blog_masshead .menu.mr a
{background-image:url(http://img223.imageshack.us/img223/8778/menu1y.png);}

#blog_masshead .menu .rc_w {height:27px;background-image:url(http://img121.imageshack.us/img121/1724/menu1.gif);}

#blog_masshead .menu .rc_e {height:27px;background-image:url(http://img121.imageshack.us/img121/1724/menu1.gif);}

#blog_masshead .menu.ml a {background-image:url(http://img121.imageshack.us/img121/1724/menu1.gif);}

#blog_masshead .bd form
.btn{height:25px;background-image:url(http://img193.imageshack.us/img193/3776/menu2b.png);cursor:pointer;}

#blog_masshead{font-size:12px;color:#FC0075;background-image:url(http://img193.imageshack.us/img193/9006/menubackground.png);height:75px;}

#blog_masshead .rc{background:transparent;}

#blog_masshead .rc div{background:transparent;}

#blog_masshead .rc_bd{background:transparent;}

#blog_masshead .rc_bc{background:transparent;}

#blog_masshead .rc_ft{background:transparent;}

#blog_masshead .rc_ft div{height:4px;background:transparent;}

#blog_masshead .bd{height:30px;background:transparent;}

#blog_title .rc div, #blog_title .rc, #blog_title .rc_bd, #blog_title
.rc_bd div.rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft
div{background:transparent;}

#blog_masshead a{color:#FC0075;text-decoration:blink;}

.blog_dummyselect, .blog_dummyselect .hd, .blog_dummyselect .hd span,
.blog_dummyselect .hd img, .blog_dummyselect .bd, .blog_dummyselect .bd
div, .blog_dummyselect .bd {background:transparent;}


#blog_masshead .bd form input.ipt {border-color:#FFFFFF;background:transparent;}col-150 .bookmark .rc_1

{background:url(http://img704.imageshack.us/img704/7898/141k11.gif) no-repeat 0px 19px !important;}

.col-150 .bookmark .rc_2{height:330px;}

.col-150 .bookmark .rc_5{background:url(http://img706.imageshack.us/img706/8245/141k21.gif) repeat-y;}

.col-150 .bookmark .rc_2{background:url(http://img441.imageshack.us/img441/5083/141k31.gif) no-repeat 0px 306px !important;}

.col-150 .bookmark .rc_4,

.col-150 .bookmark .new_rc_bd,

.col-150 .bookmark .ctnr h3,

.col-150 .bookmark .new_rc_bc,

.col-150 .bookmark ul

{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat !important;}.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,

.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd

{background:transparent url(http://img43.imageshack.us/img43/4355/203fc.gif);}

.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd{background:transparent url(http://img11.imageshack.us/img11/3155/73861229306026.gif);}

.col-150 .rc

{background:url(http://img704.imageshack.us/img704/7898/141k11.gif) no-repeat;height:19px;}

.col-150 .rc div,

.col-150 .rc_ft div,

.col-150 .rc_bd div.rc_bc

{background:none;}

.col-150 .rc_bd

{background:url(http://img706.imageshack.us/img706/8245/141k21.gif) repeat-y;}

.col-150 .rc_ft

{background:url(http://img441.imageshack.us/img441/5083/141k31.gif) no-repeat;height:58px;}#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,


#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd

{background:transparent;}

#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd{background:transparent url(http://img11.imageshack.us/img11/3155/73861229306026.gif);}

#friendlist_module .rc

{background:url(http://img704.imageshack.us/img704/7898/141k11.gif) no-repeat;height:19px;}

#friendlist_module .rc div,

#friendlist_module .rc_ft div,

#friendlist_module .rc_bd div.rc_bc

{background:transparent;}

#friendlist_module .rc_bd

{background:url(http://img706.imageshack.us/img706/8245/141k21.gif) repeat-y;}

#friendlist_module .rc_ft

{background:url(http://img441.imageshack.us/img441/5083/141k31.gif) no-repeat;height:58px;}

#friend-list .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:transparent;}

#friend-list .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {background:transparent;}

#friend-list .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc,
#mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}

#friend-list .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:transparent;}

#friend-list .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent;}

friend-list .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft,
#mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent;}.col-600
.rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar


{background:transparent url(http://img64.imageshack.us/img64/834/600tophong.png) no-repeat center bottom;height:29px;}

.col-600 .rc_bd .rc_bc .bd,

.col-600 .rc div,

.col-600 .rc_ft div,

.col-600 .rc_bd div.rc_bc

{background:none;}

.col-600 .rc{background:transparent;}

.col-600 .rc_bd{background:transparent url(http://img43.imageshack.us/img43/4355/203fc.gif);}

.col-600 .rc_ft{background:transparent;}#mod_lifeline .bd,

#mod_lifeline .rc_bc{background:none !important;}

#mod_lifeline .rc_bd .rc_bc .bd,

#mod_lifeline .rc div,

#mod_lifeline .rc_ft div,

#mod_lifeline .rc_bd div.rc_bc

{background:transparent;}

#mod_lifeline .rc,

#mod_lifeline .rc_bd

{background:none;}

#mod_lifeline .rc_ft

{background:none;}#article_list_module .rc{background:transparent;}

#article_list_module .rc_bd{background:transparent;}

#article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,

#article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent url(http://img64.imageshack.us/img64/834/600tophong.png) no-repeat center bottom;height:29px;}

#article_list_module .rc_ft{background:transparent;}#blast .rc div {background:transparent;}

#blast .rc {background:transparent;}

#blast .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}

#blast .rc_bd {background:transparent;}

#blast .rc_ft {background:transparent;}

#blast .rc_ft div {background:transparent;}

#blast .rc_bc .bd{background:transparent;}

#blast .rc_bd .rc_bc .bd
{font-size:15px;height:100px;background:url(http://img27.imageshack.us/img27/8099/141xt.gif) no-repeat right bottom;}#folder .bd ul li,

#article_new .bd ul li,

#comment_new .bd ul li

{background:transparent url(http://img84.imageshack.us/img84/3218/1074779.gif) no-repeat 3px 3px;}

#article_new .bd,

#comment_new .bd,

#folder .bd

{text-align:right;}

#comment_new .bd{font-size:14px;}

body{font-family:papyrus;}

body{font-size:14px;}

.mod-more-blogs .bd li{background:transparent url(http://img84.imageshack.us/img84/3218/1074779.gif) no-repeat 0 6px;}

.mod-more-blogs{text-align:right;}

.mod-alist-searchbox input.btn{background:none;}

.mod-alist-searchbox INPUT.ipt{border-width:0px;background:transparent url(http://img3.imageshack.us/img3/6604/colorline05.gif) center center no-repeat;height:25px;color:#000000;}div.backhomtbtn a.backtomyblog {

background:transparent url(http://img63.imageshack.us/img63/1951/39924.gif) no-repeat center bottom;height:54px;}.mod-more-blogs .bd
h3{font-size:15px;background:url(http://img24.imageshack.us/img24/9886/mot.gif) no-repeat 5px 0;}

#tail{background:url(http://img192.imageshack.us/img192/2029/141liuy.gif) no-repeat center;height:220px;}

#footer{background:transparent url(http://img705.imageshack.us/img705/6761/292.gif) repeat;height:110px;}

#footer{border-width:0px;}

#footer .provider p, #footer .info p, #footer .rights p, #footer
.privacy p, #footer .disclaimer p, #footer .provider h4{font-size:0px;}

#footer{font-size:0px;color:#ffffff;}#ov H2 {font:0% Verdana;}

#ov_side_ctnr #ov ul {background:transparent;}

#ov_side_ctnr #ov ul {border-width:0px;}

ov li a,

#ov li,

#ov li em,

#ov .ov_spns h2 a

{FONT-size:0%;color:#ffffff;}#footer .ft .provider p, #footer .ft
.info p, #footer .ft .rights p, #footer .ft .privacy p, #footer .ft
.disclaimer p, #footer .ft .provider h4, #footer a, .rights, #footer
{font-size:0px;color:transparent;}.rte_toolbar {

background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);height:33px;}
.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input
{color:#80aefa;text-align:center;background:url(http://pic.niaoer.com/data/20090420064612500008/niaoer_com_090420vhzu.png) no-repeat;border-top-style:solid;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-bottom-style:solid;border-color:#80aefa #80aefa #80aefa #80aefa;border-width:1px 1px 1px 1px;}

.mod-alist-summary .main-bd li{border-top:none;}.cmt-mod-alist .extend-hd a {

background:transparent url(http://img692.imageshack.us/img692/7113/8afd677f626c.gif) no-repeat;}a:hover{

border-top-style:dotted;border-left-style:dotted;border-right-style:dotted;border-bottom-style:dotted;border-color:#80aefa #80aefa #80aefa #80aefa;border-width:2px 2px 2px 2px;}

a, a:visited{color:#80aefa;}.mod-alist-full a:hover
{background:url(http://i033.radikal.ru/0907/db/f9b3630e3758.gif);color:#FF8900;}

.mod-alist-full .main-bd{font-size:16px;text-align:left;font:0%;}

.mod-alist-summary .pagination,

.mod-alist-full .pagination

{background:transparent;}

.mod-comment-new .titlebar .hd h2{

background:transparent url(http://www.taochu.com/tiny/gif_icon381.gif) no-repeat left top;}.mod-alist-tagsbar {

background:transparent url(http://img685.imageshack.us/img685/8823/ngandong.gif) no-repeat scroll center bottom;height:80px;}.mod-alist-full
.main-hd{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat;height:60px;}.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd
.alist-comment {background:none;}.cmt-mod-alist .alist-comment ul,
.mod-alist-full .alist-comment li
{background:url(http://pic.niaoer.com/data/20090420064612500008/niaoer_com_090420vhzu.png) repeat top;}

.mod-alist-full .alist-comment li
{border-top-style:solid;background:url(http://img339.imageshack.us/img339/259/f88bd7e2.gif) repeat top;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-bottom-style:solid;border-color:#80aefa #80aefa #80aefa #80aefa;border-width:1px 1px 1px 1px;}

.mod-alist-full .alist-comment .responding
{border-top-style:none;background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat top;border-top-style:dotted;border-left-style:dotted;border-right-style:dotted;border-bottom-style:dotted;border-color:#80aefa #80aefa #80aefa #80aefa;border-width:1px 1px 1px 1px;}

.rte_btn .rte_btn_sep{border-width:0px;}

.rte_palette{border-top-style:none;background:url(http://img205.imageshack.us/img205/5466/niaoercom090420vhza.png) repeat top;border-top-style:solid;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-bottom-style:solid;border-color:#80aefa #80aefa #80aefa #80aefa;border-width:1px 1px 1px 1px;}

.mod-tag-friend
{background:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/11/21/08/52831258808756.png) no-repeat left;}

#comment_container
li:hover{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/3404/1201.gif);border-top-style:dotted;border-left-style:dotted;border-right-style:dotted;border-bottom-style:dotted;border-color:#80aefa #80aefa #80aefa #80aefa;border-width:2px 2px 2px 2px;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li{background:transparent url(http://img689.imageshack.us/img689/8972/88095718.png) repeat top;border-width:1px;border-color:#FF8900;border-style:dashed;}

#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:url(http://img38.imageshack.us/img38/6169/bib042.gif);}

Bài viết được cảm ơn :
Hãy cảm ơn bài viết của ngantam_91 bằng cách bấm vào "Nút Thanks " nhé!!!
-‘๑’- Tài Sản Của ngantam_91 -‘๑’-
 
 
 
Chữ ký của ngantam_91


theme blog hello 2010Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

.::Host up ảnh miễn phí: Click here! hoặc Click here! - Hướng dẫn sử dụng 4r: Click here! ::. Chọn kiểu gõ : Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn Thiên Môn Hội :: -‘๑’- Blog - Mạng Xã Hội - Góc thủ thuật tổng hợp -‘๑’- :: ♠ Thế Giới Yahoo 360 Plus ♠ :: ♠ Theme for Blog,Hình Nền Đẹp Cho Blog Của Bạn ♠-
|
Bookmarks
Đại Gia Đình Thiên Môn Hội»[X]«
»»--Vì một thế giới online lành mạnh--««

:::»+ Mời bạn đăng nhập tại đây+«:::

»++Chưa có tài khoản? Bạn bấm vào đây để Đăng Ký+«


Hộp tin nhắn Gửi tin nhắn Friends & Foes Tùy chọn cá nhân Bạn chưa đăng nhập Hiển thị tốt nhất trên Firefox, Google Chrome
Menu Các Ứng Dụng Forum
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com