Ðăng Ký
slideNote Demo

Untitled Document
Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
 Follow me at TwitterMaxF Movies FeedburnerRss  Add to Digg Add to Technorati Add to Delicious Add to Reddit Add to Yahoo Add to Google Add to Facebook Add to Twitter Add to FriendfeedAdd to Stumbleupon Add to Blinklist Add to Live Add to Slashdot Buzz Up  
 
theme cũ mà đẹp
 
avatar
Points Points : 9
Posts Posts : 3
Thanked Thanked : 0
Giới tính Giới tính : Nam

 
 

Love Channel - Trang 2
Bạn Đang Là:

Ứng Dụng:
Shop Online - Nơi mua, bán tài sản và thú nuôi | Nơi tổ chúc các cuộc thi - Game show và trò chơi | Cửa sổ tình yêu online - Nơi tư vấn tình yêu, giới tính, hôn nhân và gia đình | Xem Truyền Hình Online

Thông Tin Cá Nhân
Liên Hệ: Xem lý lịch thành viên

Bài gửiTiêu đề: theme cũ mà đẹp

- Share theme của mình cho mấy bạn xài chung , mình có edit lại 1 chút .

Đây là Demo theme , chứ dán CSS sẽ khác đi . nhưng nguyên bản theme vẫn giữ y nguyên .


Code nào :

Top- Mid- Bot {}
#head{background:transparent url(http://img43.imageshack.us/img43/2808/top23.png) no-repeat center bottom;height:450px;}
body.blog_my,
body.blog_my_index,
body.comment_listing,
body.trackback_listing,
body.blog_archives_folder,
body.blog_archives_date,
body.blog_archives_all,
body.post_rte,
body.post_doodle,
body.guestbook,
body.comment_list,
body.subscribe_list,
body.post_gb,
body.profile_view,
body.gallery,
body.photo_big,
body.slideshow,
body.photo_upload_pc,
body.photo_upload_gallery{background:none;}
#bd{background:transparent url(http://img245.imageshack.us/img245/2221/bot3y.png) repeat-y center bottom;}
#tail{background:transparent url(http://img819.imageshack.us/img819/4460/bot61.png) no-repeat center bottom;height:250px;}
Nen toàn trang {}
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date , body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery {background:#000000 url(http://backgrounds.mysitemyway.com/wp-content/Userfiles/Galleries/watercolor-grunge/watercolor-grunge-000002-gray-black.jpg) no-repeat fixed center;}

Ðo rong module {}
#bd .col-150 {width:220px;padding:0 0 0;}
#bd .col-600 {width:630px !important;padding:0 0 0 140px;}

Nen các module {}
#article_new .rc_hd {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center bottom;height:50px;}
#article_new .rc_bd{background:transparent repeat center bottom;}
#article_new .rc_ft {background:transparent no-repeat center bottom;height:px;}

#folder .rc_hd {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center top;height:50px;}
#folder .rc_bd {background:transparent repeat center bottom;}
#folder .rc_ft {background:transparent no-repeat center bottom;height:px;}


#statistic .rc_hd {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center bottom;height:50px;}
#statistic .rc_bd{background:transparent repeat center bottom;}
#statistic .rc_ft {background:transparent no-repeat center bottom;height:px;}

#calendar .rc_hd {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center bottom;height:50px;}
#calendar .rc_bd{background:transparent repeat center bottom;}
#calendar .rc_ft {background:transparent no-repeat center bottom;height:px;}


#article_list_module .rc_hd {
background:transparent url(http://img829.imageshack.us/img829/3862/entry2.png) no-repeat scroll left center;height:200px;}
#article_list_module .rc_bd {background:transparent repeat right bottom;}
#article_list_module .rc_ft
{background:transparent repeat right top;height:px;}

Mt tên module {}
#profile_hightlight h2{display:none;}
#article_new h2{display:none;}
#user_mod_10001 h2{display:none;}
#user_mod_10002 h2{display:none;}
#user_mod_10003 h2{display:none;}
#user_mod_10004 h2{display:none;}
#folder h2{display:none;}
#comment_new h2{display:none;}
#friendlist_module h2{display:none;}
#blog_title{display:none;}
#article_list_module h2{display:none;}
#statistic h2{color:transparent;}
#calendar h2{display:none;}


Trong sut {}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .ft, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft, .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, #comment_container li, #bd .rte_toolbar, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul, #blog_title .rc_bd .rc_bc .bd, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail, .pagination, #ft, #article_list_module .mod-alist-searchbox input.ipt, #search_module input.textfield {background:transparent;}.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}#ygmatop, .ygmabg, #ygmasrchbtn, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem {background:transparent !important;border-color:#fff;color:#fff;}.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel {border-style:none;}#ygma .btn, #ygma .btn .first-child{border-color:#fff;}#ygmatop a, .ygmabg{color:#fff;}#ft{background:transparent;}#ft .info, #ft .rights{background:transparent;font-size:0;}
a{text-decoration:none;}
#profile_highlight #profile_nav{background:transparent;}
#blogsearch .hd i {height:0px;}#blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {display:none;}.ygmasrchquery {display:none;}#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}.yuimenubar{border-style:none;}#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}
#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
.yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;}
.yuimenubar{padding:0 235px;width:482px;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem{border-right:none;}
#comment_new .bd ul li cite {display:none;}
#article_list_module .mod-alist-searchbox.titlebar .bd {display:none;}

#blog_profile{display:none;}
#bd .rte_container{border:0px;border-style:none;height:50px;width:610px;}
#comment-list .hd h3{font-size:70%;display:none;}
.rte_btn .rte_btn_sep{border-width:0px;}

NEN BAI VIET TOM TAT{}
.mod-alist-summary-bd {background:transparent url(http://img25.imageshack.us/img25/2397/entry4y.png) no-repeat right top;height:70px;}
.mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:140px;height:140px;border:2px solid #a9acba;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail {float:left;width:142px;background:transparent url(http://img3.imageshack.us/img3/1247/timvd.png) no-repeat center!important;height:142px;padding:4px;border:solid #a9acba;border-width:2px 2px 2px 2px;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content {float:right;width:420px;height:54px;text-align:justify;border:0px;padding:8px;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:black;}


nocnha {}
trong suot thanh cong cu noc nha{}
#ygma .rc, #ygma .rc_hd div, #ygma .rc_bd, #ygma .rc_bc, #ygma .rc_ft, #ygma .rc_ft div, #ygma .bd, #ygma .menu .rc_w, #ygma .menu .rc_e {background:transparent;}
chinh sua thanh cong cu noc nha{}
#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
.yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0 {background:transparent;}
.yuimenubar {padding:0 235px;width:482px;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{background:transparent !important;}
.yuimenubar .bd {padding:1.5px;}
.first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{}
.first-of-type a:hover{color:FF0000!important;text-decoration:none!important;}
module tam trang{}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd ,
#friendlist_module .hd .titlebar .hd ,
#statistic .hd .titlebar .hd ,
#update_date .hd .titlebar .hd ,
#folder .hd .titlebar .hd ,
#calendar .hd .titlebar,
#search_module .hd .titlebar .hd ,
#article_new .hd .titlebar .hd ,
#subscribe_highlight .hd .titlebar .hd {background:transparent;}
#profile_highlight .nickname, #profile_highlight .zodiac {text-decoration:blink;}
ul.moodicons li span, .moodicon em span{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
ul.moodicons li.big span.big{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
ul.moodicons li.mood-2 span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) 0 -50px;}
ul.moodicons li.mood-3 span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) 0 -100px;}
ul.moodicons li.mood-4 span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) 0 -150px;}
ul.moodicons li.mood-5 span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) 0 -200px;}
ul.moodicons li.mood-6 span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) 0 -250px;}
ul.moodicons li.mood-7 span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) 0 -300px;}
ul.moodicons li.mood-8 span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) 0 -350px;}
ul.moodicons li.mood-9 span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) 0 -400px;}
ul.moodicons li.mood-10 span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) 0 -450px;}
ul.moodicons li.mood-11 span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) 0 -500px;}
ul.moodicons li.mood-12 span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) 0 -550px;}
chinh sua noc nha{}
.yuimenubar a:hover {color:#FF0000;}
#ygma{background:transparent url(http://img197.imageshack.us/img197/5579/nocnha4.png) no-repeat center bottom;height:80px;}
Design by TH.Kjra {}

Bài viết được cảm ơn :
Hãy cảm ơn bài viết của Virush3n6 bằng cách bấm vào "Nút Thanks " nhé!!!
-‘๑’- Tài Sản Của Virush3n6 -‘๑’-
 
 
 
Chữ ký của Virush3n6


theme cũ mà đẹpXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

.::Host up ảnh miễn phí: Click here! hoặc Click here! - Hướng dẫn sử dụng 4r: Click here! ::. Chọn kiểu gõ : Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn Thiên Môn Hội :: -‘๑’- Blog - Mạng Xã Hội - Góc thủ thuật tổng hợp -‘๑’- :: ♠ Thế Giới Yahoo 360 Plus ♠ :: ♠ Theme for Blog,Hình Nền Đẹp Cho Blog Của Bạn ♠-
|
Bookmarks
Đại Gia Đình Thiên Môn Hội»[X]«
»»--Vì một thế giới online lành mạnh--««

:::»+ Mời bạn đăng nhập tại đây+«:::

»++Chưa có tài khoản? Bạn bấm vào đây để Đăng Ký+«


Hộp tin nhắn Gửi tin nhắn Friends & Foes Tùy chọn cá nhân Bạn chưa đăng nhập Hiển thị tốt nhất trên Firefox, Google Chrome
Menu Các Ứng Dụng Forum
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog