Ðăng Ký
slideNote Demo

Untitled Document
Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
 Follow me at TwitterMaxF Movies FeedburnerRss  Add to Digg Add to Technorati Add to Delicious Add to Reddit Add to Yahoo Add to Google Add to Facebook Add to Twitter Add to FriendfeedAdd to Stumbleupon Add to Blinklist Add to Live Add to Slashdot Buzz Up  
 
theme onepice
 
avatar
Points Points : 9
Posts Posts : 3
Thanked Thanked : 0
Giới tính Giới tính : Nam

 
 

Love Channel - Trang 2
Bạn Đang Là:

Ứng Dụng:
Shop Online - Nơi mua, bán tài sản và thú nuôi | Nơi tổ chúc các cuộc thi - Game show và trò chơi | Cửa sổ tình yêu online - Nơi tư vấn tình yêu, giới tính, hôn nhân và gia đình | Xem Truyền Hình Online

Thông Tin Cá Nhân
Liên Hệ: Xem lý lịch thành viên

Bài gửiTiêu đề: theme onepice
#profile_info .rc_hd, #profile_info .rc_hd div, #profile_info .rc_bd, #profile_info .rc_bd .rc_bc, #profile_info .rc_ft, #profile_info .rc_ft div, #profile_info .rc_bc .bd, #profile_info .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #profile_info .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #profile_info table {background:transparent !important;border-style:none;height:0px !important;font-size:0px !important;}

#ft {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/8P0.9775571_54498_1.png) no-repeat scroll center center;height:400px;}#folder li{background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/GL0.9775589_54498_1.png) no-repeat top left;}

#comment_new li{background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/VZ0.9775580_54498_1.png) no-repeat top left;}

#article_new li{background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/CS0.9775581_54498_1.gif) no-repeat top left;}

.mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;}

ul.moodicons li span, .moodicon em span{background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/TZ0.9775557_54498_1.png);}

a:hover{
color:#FFFFFF!important;text-shadow:0 0 5px #FEFFBD!important;}

#article_new li:hover, #blast .bd:hover, #comment_new h3:hover, #comment_new li:hover, #guestbook_entries li:hover, #folder li:hover, #friendlist_module li:hover, #photo_highlight td:hover, #subscribe_highlight li:hover, #mod-tagged-frd-article li:hover, #profile_card dt:hover, #profile_card dd:hover, .more-posts li:hover, .main-bd tr:hover, #statistic li:hover, #update_date .date:hover, #calendar th:hover, #calendar td:hover, #comment_container li:hover{background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/577/CS0.9733398_45715_1.png) top center;}

.cmt-mod-alist .comments-listing .hd, #comment_container li, #bd .rte_toolbar, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:dashed;}

.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}

#calendar .rc_hd, #calendar .rc_hd div, #calendar .rc_bd, #calendar .rc_bd .rc_bc, #calendar .rc_ft, #calendar .rc_ft div, #calendar .rc_bc .bd, #calendar .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #calendar .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent !important;border-style:none;height:0px !important;font-size:0px !important;}

a:hover
{text-decoration:none;color:#FFFFFF;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://i10.glitter-graphics.org/pub/7/7300hpyshmxute.gif);}

a{color:#FFFFFF;}

body{color:#FFFFFF;}

#article_list_module .rc_bd {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/CB0.9775558_54498_1.png) repeat-y center;}


#article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/CS0.9775609_54498_1.png) no-repeat center;height:103px;}

#article_list_module .rc_ft
{background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/CS0.9775611_54498_1.png) no-repeat center;height:23px;}

.titlebar h2{display:none;}

#profile_highlight{display:none;}

#article_new .rc_ft,
#folder .rc_ft,
#comment_new .rc_ft,

#user_mod_10004 .rc_ft {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/LL0.9775578_54498_1.png) no-repeat center;height:17px;}

#article_new .rc_bd .rc_bc,
#folder .rc_bd .rc_bc,
#comment_new .rc_bd .rc_bc,
#user_mod_10004 .rc_bd .rc_bc {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/TL0.9775608_54498_1.png) repeat-y top center;}

#user_mod_10004 .rc_hd {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/CS0.9775576_54498_1.png) no-repeat center;height:99px;}

#comment_new .rc_hd {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/SM0.9775573_54498_1.png) no-repeat center;height:99px;}

#folder .rc_hd {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/5A0.9775603_54498_1.png) no-repeat center;height:99px;}

#article_new .rc_hd {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/CS0.9775607_54498_1.png) no-repeat center;height:99px;}

.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-600 .rc_hd, .col-600 .rc_hd div, .col-600 .rc_bd, .col-600 .rc_bc, .col-600 .rc_ft, .col-600 .rc_ft div, .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft{background:transparent;border-style:none;}


.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_hd, .row-920 .rc_hd div, .row-920 .rc_bd, .row-920 .rc_bc, .row-920 .rc_ft, .row-920 .rc_ft div, .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft{background:transparent;border-style:none;}


.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-150 .rc_hd, .col-150 .rc_hd div, .col-150 .rc_bd, .col-150 .rc_bc, .col-150 .rc_ft, .col-150 .rc_ft div, .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd{background:transparent;border-style:none;}


#article_list_module .mod-alist-searchbox input.ipt{background:transparent;}

.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}

body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date , body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery {background:#FFFFFF url(http://fc04.deviantart.net/fs8/i/2005/285/d/6/One_Piece_Scrapwall_by_Xeijin.jpg) no-repeat fixed center;}
#ygma{background:url(http://vn.pijaja.com/Portals/0/UserFiles/User3930/Diary.png) repeat top center;height:400px;}
#ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem {background:transparent !important;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel {border-style:none;}
#ygma .rc, #ygma .rc_hd div, #ygma .rc_bd, #ygma .rc_bc, #ygma .rc_ft, #ygma .rc_ft div, #ygma .bd, #ygma .menu .rc_w, #ygma .menu .rc_e, .mod-alist .rc_bd .bd .pagination{background:transparent;}
.yuimenuitemlabel {color:#FFFFFF;}
.first-of-type a:hover{color:#FFFFFF;text-decoration:none;}
.first-of-type li:hover{background:transparent url(http://img443.imageshack.us/img443/2330/hover.png);}
#ygmalogo{display:none;}
#ygmasrchfrm{display:none;}
#ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem-selected .yuimenubaritemlabel {background:transparent;}
.yuimenubaritem-selected, .yuimenubarnav .yuimenubaritem-selected {
background-color:transparent;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem{background:transparent !important;}
.yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0.yuimenubaritem-selected .yuimenubaritemlabel, .yuimenubarnav .yuimenubaritem-selected .yuimenubaritemlabel{background:transparent;}
#ygmatop a {color:F0F0F0!important;}
#ygma .txtbold {color:#F0F0F0!important;}
#ygma a.lst {color:#E6FF00!important;}

#blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bd .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail, #blast div.editbtn a, #blast a{background:transparent !important;border-style:none;height:0px;font-size:0px;}

#user_mod_10002 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #user_mod_10002 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar h2 {height:0;font-size:0;}


#user_mod_10002 .rc_hd div, #user_mod_10002 .rc_hd,
#user_mod_10002 .rc_bd, #user_mod_10002 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10002 .rc_ft, #user_mod_10002 .rc_ft div {background:transparent;color:none;border-width:0px;}

#user_mod_10002 .bd {
background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/3L0.9775572_54498_1.png) no-repeat left top;height:91px;}

#blog_title .rc_hd, #blog_title .rc_hd div, #blog_title .rc_bd, #blog_title .rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div, #blog_title .rc_bd .rc_bc .bd{background:transparent;border-style:none;}

a {text-decoration:none;}


#blog_title .rc_hd, #blog_title .rc_hd div, #blog_title .rc_bd, #blog_title .rc_bd .rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div, #blog_title .rc_bd .rc_bc .bd, #blog_title .rc_bd .rc_bc .pic_container a img{background:transparent !important;border-style:none;height:0px !important;font-size:0px !important;}


#ft .info, #ft .rights{background:transparent;font-size:0;}

#friend-list .rc_hd, #friend-list .rc_hd div, #friend-list .rc_bd, #friend-list .rc_bd .rc_bc, #friend-list .rc_ft, #friend-list .rc_ft div, #friend-list .rc_bc .bd, #friend-list .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #friend-list .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent !important;border-style:none;height:0px !important;font-size:0px !important;}


#gallery_list .rc_hd, #gallery_list .rc_hd div, #gallery_list .rc_bd, #gallery_list .rc_bd .rc_bc, #gallery_list .rc_ft, #gallery_list .rc_ft div, #gallery_list .rc_bc .bd, #gallery_list .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #gallery_list .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button, #gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select, #gallery_list .rc_bc .ft, #gallery_list .rc_bc .pagination, #form-gallery img{background:transparent !important;border-style:none;height:0px !important;font-size:0px !important;}

#photo_enlarge .rc_hd, #photo_enlarge .rc_hd div, #photo_enlarge .rc_bd, #photo_enlarge .rc_bd .rc_bc, #photo_enlarge .rc_ft, #photo_enlarge .rc_ft div, #photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #photo_enlarge .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #photo_enlarge .rte_fieldset, #photo_enlarge .ft, #photo_enlarge #photo_comment_list{background:transparent !important;border-style:none;height:0px !important;font-size:0px !important;}

#guestbook-listing .rc_hd, #guestbook-listing .rc_hd div, #guestbook-listing .rc_bd, #guestbook-listing .rc_bd .rc_bc, #guestbook-listing .rc_ft, #guestbook-listing .rc_ft div, #guestbook-listing .rc_bc .bd, #guestbook-listing .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #guestbook-listing .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #guestbook-listing .guestbook-comment-list, #guestbook-listing .guestbook-comment, #guestbook-listing a.button strong{background:transparent !important;border-style:none;height:0px !important;font-size:0px !important;}


.mod-alist .rc_bd .bd .mod-alist-folderbar .folder-icons .icon ul li em {background:url(http://c.upanh.com/upload/5/619/UL0.9775605_54498_1.png);}
.mod-alist .rc_bd .bd table.data tr td.icon em {background:url(http://files.myopera.com/BeautifulDreamBlog/360plus/sticky_dskjf3834928.png);}

#bd .col-150 {width:220px;}

#bd .col-600 {width:730px !important;padding:0 0 0 70px;}

#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
.yuimenubar{border-style:none;}
#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}

#blogsearch {display:none!important;}


#friendlist_module .rc_ft {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/LL0.9775578_54498_1.png) no-repeat center;height:17px;}

#article_new .rc_bd .rc_bc,
#folder .rc_bd .rc_bc,
#comment_new .rc_bd .rc_bc,
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/TL0.9775608_54498_1.png) repeat-y top center;}

#friendlist_module .rc_hd {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/CS0.9775576_54498_1.png) no-repeat center;height:99px;}


#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd{height:450px;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd:hover{height:auto;}

#friendlist_module img {width:80px;height:80px;}
#blast div.leavemsg, #blast div.editbtn {font-size:0;}
#friendlist_module .bd a{color:#fff;font-weight:bold;font-size:90%;text-shadow:0 0 5px #fff!important;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li .avatar img{width:76px;height:76px;float:left;padding:5px 0 0 3.5px;}
.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}
.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://img35.imageshack.us/img35/9185/5207498234.png) no-repeat bottom center;border-style:none;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li .avatar{padding:5px 0 0 8px;background:url(http://img715.imageshack.us/img715/3415/vienavata2.png) no-repeat center center;width:90px;height:90px;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li .avatar:hover{padding:5px 0 0 8px;background:url(http://img232.imageshack.us/img232/9641/vienavata1.png) no-repeat center center;width:90px;height:90px;}
#statistic .rc_ft {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/LL0.9775578_54498_1.png) no-repeat center;height:17px;}

#article_new .rc_bd .rc_bc,
#folder .rc_bd .rc_bc,
#comment_new .rc_bd .rc_bc,
#statistic .rc_bd .rc_bc {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/TL0.9775608_54498_1.png) repeat-y top center;}

#statistic .rc_hd {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/619/CS0.9775576_54498_1.png) no-repeat center;height:99px;}
.ysm_title, .ysm_first {display:none!important;}

Bài viết được cảm ơn :
Hãy cảm ơn bài viết của Virush3n6 bằng cách bấm vào "Nút Thanks " nhé!!!
-‘๑’- Tài Sản Của Virush3n6 -‘๑’-
 
 
 
Chữ ký của Virush3n6


theme onepiceXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

.::Host up ảnh miễn phí: Click here! hoặc Click here! - Hướng dẫn sử dụng 4r: Click here! ::. Chọn kiểu gõ : Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn Thiên Môn Hội :: -‘๑’- Blog - Mạng Xã Hội - Góc thủ thuật tổng hợp -‘๑’- :: ♠ Thế Giới Yahoo 360 Plus ♠ :: ♠ Theme for Blog,Hình Nền Đẹp Cho Blog Của Bạn ♠-
|
Bookmarks
Đại Gia Đình Thiên Môn Hội»[X]«
»»--Vì một thế giới online lành mạnh--««

:::»+ Mời bạn đăng nhập tại đây+«:::

»++Chưa có tài khoản? Bạn bấm vào đây để Đăng Ký+«


Hộp tin nhắn Gửi tin nhắn Friends & Foes Tùy chọn cá nhân Bạn chưa đăng nhập Hiển thị tốt nhất trên Firefox, Google Chrome
Menu Các Ứng Dụng Forum
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com