Ðăng Ký
slideNote Demo

Untitled Document
Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
 Follow me at TwitterMaxF Movies FeedburnerRss  Add to Digg Add to Technorati Add to Delicious Add to Reddit Add to Yahoo Add to Google Add to Facebook Add to Twitter Add to FriendfeedAdd to Stumbleupon Add to Blinklist Add to Live Add to Slashdot Buzz Up  
 
2 Theme .Noel ..Part 2 ( cool ) ....
 
avatar
Points Points : 13
Posts Posts : 5
Thanked Thanked : 0
Giới tính Giới tính : Nam Ngày sinh Ngày sinh : 31/07/1994
Age Age : 23
Đến từ Đến từ : Hà Nam

 
 

Love Channel - Trang 2
Bạn Đang Là:

Ứng Dụng:
Shop Online - Nơi mua, bán tài sản và thú nuôi | Nơi tổ chúc các cuộc thi - Game show và trò chơi | Cửa sổ tình yêu online - Nơi tư vấn tình yêu, giới tính, hôn nhân và gia đình | Xem Truyền Hình Online

Thông Tin Cá Nhân
Liên Hệ: Xem lý lịch thành viên http://nghetienhiep.tk/

Bài gửiTiêu đề: 2 Theme .Noel ..Part 2 ( cool ) ....

[color:181b=red]

[strike][
u][/strike]-Th[/u]eme 1:

.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}.col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}.row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}.col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div {background:transparent;border-style:none;}#blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:35px;}#gallery_list .rc_bc .bd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button, #gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select {background:transparent;}#photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .ft, #blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button, #photo_enlarge #photo_comment_list, #photo_enlarge #photo_comment_list .bd, #photo_enlarge .rte_fieldset, #photo_enlarge .photo-comment {background:transparent;}#friend-list .mod-tag-friend-list, #friend-list .mod-tag-friend-list .ft, #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;}#profile_highlight #profile_nav{background:none;}#profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible{background:none;}body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://img818.imageshack.us/img818/5826/xmas1k.jpg) center 0px no-repeat;}#head {background:transparent;height:610px;}html{background:#ffffff url(http://img149.imageshack.us/img149/2264/xmastop1.jpg) top center fixed;}#ft{background:transparent;font-size:0px;}#ft{background:transparent url(http://img94.imageshack.us/img94/3231/endxmas1.jpg) no-repeat center;height:563px;}.col-150 .rc_hd {background:transparent url(http://img14.imageshack.us/img14/1526/mintoone.png) no-repeat center bottom;height:83px;}.col-150 .rc_bd, .col-150 .rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://img821.imageshack.us/img821/4158/minine.png) repeat center;}.col-150 .rc_ft {background:transparent url(http://img51.imageshack.us/img51/8109/enminxmas.png) no-repeat center top;height:45px;}.col-150 .rc_bd div.rc_bc, .col-150 .rc_ft div, .col-150 .rc div , .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}#blog_title{display:none;}#blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;color:a22e39;}#profile_highlight .nickname a {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}#comment_new h2 {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}#article_new h2 {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://img177.imageshack.us/img177/5352/ngandonghonguitar0em.png) no-repeat bottom center;border-style:none;}#profile_highlight .backhome {background:transparent url(http://img11.imageshack.us/img11/8572/homexmas1.png) no-repeat scroll center center;display:block;height:50px;}#profile_highlight .backhome a{display:block;height:50px;font-size:0px;}#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}.yuimenubar{border-style:none;}#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}.yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;}.yuimenubarnav .yuimenubaritem{border:none;}#blogsearch {display:none;}#ysm_bottom {display:none;}#ygma{background:transparent;}.yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:a22e39;}.yuimenubaritemlabel {border:none;}.first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:a22e39;}.first-of-type li:hover{background:transparent;}.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}.first-of-type a:hover{color:a22e39;text-decoration:none;}.menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:a22e39;}.yuimenubar {padding:0px 30px 0px 240px;}#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}.yuimenubaritemlabel-selected a{color:#FFFFFF!important;}.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://img57.imageshack.us/img57/8099/70629786.png);color:#FFEF00;}#blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {display:none;}.ygmasrchquery {display:none;}#ygma{background:transparent;}#bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}#article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://img690.imageshack.us/img690/5484/bvcopy.png) no-repeat center bottom;height:257px;}#article_list_module .rc_bd {background:transparent;}.pagination {background:transparent;}.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}#article_list_module .rc_ft {background:transparent;}.rte_btn img{}.rte_toolbar {text-align:center;}.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://img442.imageshack.us/img442/855/nutluuhuycopy.gif) no-repeat;}#bd .rte_toolbar{text-align:center;}#bd .rte_toolbar {background:transparent url(http://img28.imageshack.us/img28/2706/toolbar9.png) repeat scroll left center;height:53px;}.cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;}.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}.hd .titlebar .hd h2{text-align:center;font-size:15px;}#comment_new .bd ul li cite {font-size:0;}#article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://i7.glitter-graphics.org/pub/824/824347abeqxfrnkt.gif) no-repeat bottom right;}a:hover {text-decoration:none;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://img94.imageshack.us/img94/552/phaohoa.gif);}.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}.cmt-mod-alist .comments-listing .hd{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img41/8503/chuky.png) no-repeat center;height:142px!important;}#blogsearch{display:none;}#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}.yuimenubar{border-style:none;}#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}.mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:140px;height:140px;border:1px solid #a22e39;}.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail {float:left;width:142px;background:transparent url(http://img838.imageshack.us/img838/4199/heartl.jpg) no-repeat center!important;height:142px;padding:4px;border:solid #a22e39;border-width:1px 1px 1px 1px;}.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content {float:right;width:415px;height:54px;text-align:justify;border:0px;padding:8px;}.more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:black;}.mod_all .rc_bd .bd ul.users li {width:110px;border:1px dashed #a22e39;}.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .avatar img {width:106px;height:110px;padding:1px;border-bottom:1px dashed #a22e39;}.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias {}.col-600 .mod_all .rc_bd .rc_bc{width:600px;padding:0 0 0 10px;}#blast .rc_bd .rc_bc{width:auto;}.mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {width:620px;}.cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd {width:580px;}#head{background:transparent url(http://img200.imageshack.us/img200/8838/snowe.gif) center bottom;} #bd{background:transparent url(http://img200.imageshack.us/img200/8838/snowe.gif) center bottom;}


[b][color:181b=red]Theme 2[strike][u][center]

.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}.col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}.row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}.col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div {background:transparent;border-style:none;}#blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:35px;}#gallery_list .rc_bc .bd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button, #gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select {background:transparent;}#photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .ft, #blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button, #photo_enlarge #photo_comment_list, #photo_enlarge #photo_comment_list .bd, #photo_enlarge .rte_fieldset, #photo_enlarge .photo-comment {background:transparent;}#friend-list .mod-tag-friend-list, #friend-list .mod-tag-friend-list .ft, #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;}#profile_highlight #profile_nav{background:none;}#profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible{background:none;}body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://img251.imageshack.us/img251/5969/43797563.jpg) center 0px no-repeat;}#head {background:transparent;height:700px;}html{background:#ffffff url(http://img259.imageshack.us/img259/9093/netop.jpg) top center fixed;}#ft{background:transparent;font-size:0px;}#ft{background:transparent url(http://img11.imageshack.us/img11/9862/noenbanquyencopy.jpg) no-repeat center;height:636px;}.col-150 .rc_hd {background:transparent url(http://img3.imageshack.us/img3/915/phucopy.png) no-repeat center bottom;height:85px;}.col-150 .rc_bd, .col-150 .rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://img4.imageshack.us/img4/739/noenmin.png) repeat center;}.col-150 .rc_ft {background:transparent url(http://img152.imageshack.us/img152/3018/entopnoen.png) no-repeat center top;height:37px;}.col-150 .rc_bd div.rc_bc, .col-150 .rc_ft div, .col-150 .rc div , .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}#blog_title{display:none;}#blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;color:a22e39;}#profile_highlight .nickname a {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}#comment_new h2 {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}#article_new h2 {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img842/4287/ngandongevil.png) no-repeat bottom center;border-style:none;}#profile_highlight .backhome {background:transparent url(http://img301.imageshack.us/img301/6984/homehong.png) no-repeat scroll center center;display:block;height:39px;}#profile_highlight .backhome a{display:block;height:50px;font-size:0px;}#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}.yuimenubar{border-style:none;}#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}.yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;}.yuimenubarnav .yuimenubaritem{border:none;}#blogsearch {display:none;}#ysm_bottom {display:none;}#ygma{background:transparent;}.yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:a22e39;}.yuimenubaritemlabel {border:none;}.first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:a22e39;}.first-of-type li:hover{background:transparent;}.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}.first-of-type a:hover{color:a22e39;text-decoration:none;}.menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:a22e39;}.yuimenubar {padding:0px 30px 0px 240px;}#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}.yuimenubaritemlabel-selected a{color:#FFFFFF!important;}.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://img57.imageshack.us/img57/8099/70629786.png);color:#FFEF00;}#blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {display:none;}.ygmasrchquery {display:none;}#ygma{background:transparent;}#bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}#article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://img802.imageshack.us/img802/5889/baivietnoencopy.png) no-repeat center bottom;height:398px;}#article_list_module .rc_bd {background:transparent;}.pagination {background:transparent;}.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}#article_list_module .rc_ft {background:transparent;}.rte_btn img{}.rte_toolbar {text-align:center;}.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://img442.imageshack.us/img442/855/nutluuhuycopy.gif) no-repeat;}#bd .rte_toolbar{text-align:center;}#bd .rte_toolbar {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img121/1867/toolbar10.png) repeat scroll left center;height:53px;}.cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;}.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}.hd .titlebar .hd h2{text-align:center;font-size:15px;}#comment_new .bd ul li cite {font-size:0;}#article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://i7.glitter-graphics.org/pub/824/824347abeqxfrnkt.gif) no-repeat bottom right;}a:hover {text-decoration:none;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://img94.imageshack.us/img94/552/phaohoa.gif);}.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}.cmt-mod-alist .comments-listing .hd{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img41/8503/chuky.png) no-repeat center;height:142px!important;}#blogsearch{display:none;}#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}.yuimenubar{border-style:none;}#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}.mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:140px;height:140px;border:1px solid #a22e39;}.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail {float:left;width:142px;background:transparent url(http://img838.imageshack.us/img838/4199/heartl.jpg) no-repeat center!important;height:142px;padding:4px;border:solid #a22e39;border-width:1px 1px 1px 1px;}.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content {float:right;width:415px;height:54px;text-align:justify;border:0px;padding:8px;}.more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:black;}.mod_all .rc_bd .bd ul.users li {width:110px;border:1px dashed #a22e39;}.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .avatar img {width:106px;height:110px;padding:1px;border-bottom:1px dashed #a22e39;}.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias {}.col-600 .mod_all .rc_bd .rc_bc{width:600px;padding:0 0 0 10px;}#blast .rc_bd .rc_bc{width:auto;}.mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {width:620px;}.cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd {width:580px;}#head{background:transparent url(http://img200.imageshack.us/img200/8838/snowe.gif) center bottom;}

Bài viết được cảm ơn :
Hãy cảm ơn bài viết của nghetienhiep bằng cách bấm vào "Nút Thanks " nhé!!!
-‘๑’- Tài Sản Của nghetienhiep -‘๑’-
 
 
 
Chữ ký của nghetienhiep


2 Theme .Noel ..Part 2 ( cool ) ....Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

.::Host up ảnh miễn phí: Click here! hoặc Click here! - Hướng dẫn sử dụng 4r: Click here! ::. Chọn kiểu gõ : Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn Thiên Môn Hội :: -‘๑’- Blog - Mạng Xã Hội - Góc thủ thuật tổng hợp -‘๑’- :: ♠ Thế Giới Yahoo 360 Plus ♠ :: ♠ Theme for Blog,Hình Nền Đẹp Cho Blog Của Bạn ♠-
|
Bookmarks
Đại Gia Đình Thiên Môn Hội»[X]«
»»--Vì một thế giới online lành mạnh--««

:::»+ Mời bạn đăng nhập tại đây+«:::

»++Chưa có tài khoản? Bạn bấm vào đây để Đăng Ký+«


Hộp tin nhắn Gửi tin nhắn Friends & Foes Tùy chọn cá nhân Bạn chưa đăng nhập Hiển thị tốt nhất trên Firefox, Google Chrome
Menu Các Ứng Dụng Forum
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com