Những gì bạn sắp xem có thể sẽ rất khủng khiếp, tôi nghĩ bạn nên chuẩn bị tâm lý


Trẻ thơ hãi hùng trước nòng súng đen ngòm và khuôn mặt cực kỳ "hung bạo" của tay sát thủ chuyên nghiệp.
Năm 1963,Tăng ni tự thiêu ...

Với khuôn mặt hài lòng, một lính Mĩ đang cầm trên tay một phần thân thể người lính Việt Cộng, người vừa bị sát hại bởi trái lựu đạn của anh ta. Tác giả - người trực tiếp chụp bức ảnh đã phải thốt lên: Không biết anh ta là người hay là quỷ dữ???